Tasarım Kodlama

Android Studio Vize Final Notu Hesaplama

Bu yazıda android studio kullanarak editText nesnelerinden alınan değerler ile bir öğrencinin vize ve final notu ortalamasını hesaplamayı göreceğiz. Uygulama kodlarını Android Studio’da Java ve Kotlin dillerinde yazacağız.

Vize Final Notu Hesaplama Formülü:

Bir öğrencinin vize ve final notu ortalaması genellikle şu şekilde yapılmaktadır. Öğrencinin vizeden aldığı notun yüzde 40’ı ve finalden aldığı notun yüzde 60’ı alınarak öğrencinin vize final notu ortalaması hesaplanır. Öğrenci geçmesi için gerekli olan not ortalaması finalin ve genel ortalamanın 50 ve üzerinde olmasıyla mümkündür.

Uygulamayı yaparken hem JAVA hem de KOTLIN kodlarını paylaşacağım.

activity_main.xml

MainActivity.java

Aynı uygulamayı kotlin kullanarak yapmak aşağıdaki kodları MainActivity.kt içine yazabilirsiniz.

MainActivity.kt

Ekran Çıktısı:

Yorum yap