Android

Android Table Layout Kullanımı

TableLayout, alt öğelerini, yani View’leri ve diğer Layout’ları satırlar ve sütunlarla bir tablo biçiminde düzenleyen bir ViewGroup‘tur. Bir satır tanımlamak için <TableRow> etiketini kullanabilirsiniz.

Bir TableLayout‘taki sütun sayısından bahsetmeye gerek yoktur, çünkü Android, bir tablo satırına eklenen görünüm ve diğer düzenlerin sayısına göre sütunları otomatik olarak ekler.

TableLayout: Hatırlanması Gereken Önemli Noktalar

TableRow için layout_width ve layout_height sağlamaya gerek yoktur, çünkü varsayılan olarak genişliği match_parent ve yüksekliği wrap_content‘dir.
İçinde maksimum görünüm bulunan bir tablo satırı, o kadar çok sütun oluşturulur.
Sütunun genişliği, maksimum genişliğe sahip sütunun boyutuna göre otomatik olarak ayarlanır.
Şimdi TableLayout‘ta kullanılan bazı ortak özelliklere bakalım.

NiteliklerNerede KullanılırNe için Kullanılır
android:stretchColumnsTableLayoutBir sütun genişliği daha az olduğunda ve onu genişletmeniz (veya uzatmanız) gerektiğinde, bu niteliği kullanırsınız.
android:shrinkColumnsTableLayoutBir sütunda fazladan boşluğa ihtiyacınız olmadığında, alanı küçültmek ve kaldırmak için bu özelliği kullanabilirsiniz.
android:collapseColumnsTableLayoutTableLayout’ta verilen dizinin sütununu gizler.
android:layout_spanTableRow içindeki her hangi bir ViewBir görünüm yalnızca bir sütun genişliği alıyorsa ancak görünümünüzün birden fazla sütun alanı kaplamasını istiyorsanız, bu özelliği kullanabilirsiniz.
android:layout_columnTableRow içindeki herhangi bir Viewİlk TableRow’da bulunan görünümünüzün diğer TableRow’un görünümünün altında görünmesini istediğinizde, bu özelliği kullanabilirsiniz.

XML’de TableLayout’u tanımlama

Şimdi, yerleşim XML’inde ve çıktısında bir TableLayout‘u nasıl tanımlayabileceğimizi anlayalım.

Çıktı:

Android Table Layout Kullanımı Örnek
Android Table Layout Örnek

XML dosyasında görebileceğiniz gibi, root öğe TableLayout‘tur, bu nedenle layout satırlar ve sütunlar şeklinde oluşturulmuş bir öğeler tablosuna sahip olacaktır.

Tablo düzenindeki satırlar TableRow etiketi ile tanımlanır. layout_width ve layout_height niteliklerini kullanarak satırın genişliğini ve yüksekliği belirtmeniz gerekir.

Ardından, TableLayout’a yeni bir satır eklenmesini istiyorsanız, yeni TableRow etiketi ekleyebilir ve bunun içinde istediğiniz bileşenleri/görünümleri tanımlayabilirsiniz. Tablo satırı, bileşenlerin yan yana yerleştirildiği  Linear Horizontal Layout ile aynı şekilde çalışır.

TableLayout için üç özellik belirledik, yani:

collapseColumns

Bu özellik, hangi sütunun daraltılacağını, yani belirtilen dizinin sütunlarının gizleneceğini tanımlar.

shrinkColumns

Bu özellik, sütunlar için indes değerleri sağlayarak bir sütunu veya birden çok sütunu küçültmek için kullanılır.

stretchColumns

Bu özellik sütunları germek için kullanılır.

Dizin değeri 0’dan başlar, yani ilk sütunda dizin 0, ardından 1 vb. şekilde artar.

Tüm bu üç özellik için sütun indeksleri tek bir değer olarak gösterilebilir veya bu özelliği birden çok sütun için uygulamak istiyorsanız, bunu indeksler arasında virgül(,) kullanarak yapabilirsiniz. örneğin: 1,2,5. Sütunların indekslerinden bahsetmek yerine * değerini kullanarak tüm sütunları uzatabilirsiniz.

Düzende e’nin iki bileşenli ilk satırı eklediğini görebilirsiniz – biri Android Studio (Etiket olarak Ad görüntüleniyor) ve diğeri bir EditText (Kullanıcıdan Adı almak için). Elemanların ekranın ortasına yerleştirilmesi için bu sıranın yerçekimini merkez olarak ayarladık.

Benzer şekilde, ikinci satırı TextView(Parolayı etiket olarak görüntülemek için) ve EditText(kullanıcıdan şifre almak için) ile ekledik.

Üçüncü satırda yalnızca bir Gönder Button bulunur.

Daha fazla Android içeriği için Android Dersleri yazısını inceleyebilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın