Tasarım Kodlama

Excel ÇOKETOPLA Örnekleri

ÇOKETOPLA Formülü Nedir?

ÇOKETOPLA, birden çok ölçütü karşılayan hücreleri toplamak için bir işlevdir. ÇOKETOPLA, bitişik hücreler; tarihlere, sayılara ve metne dayalı ölçütleri karşıladığında; değerleri toplamak için kullanılabilir.

ÇOKETOPLA, kısmi eşleme için mantıksal operatörleri (>, <, <>, =) ve joker karakterleri (* ,?) destekler.

 

ÇOKETOPLA Amaçı

Birden çok ölçütle eşleşen hücreleri topla

Geri dönüş değeri

Tüm kriterleri karşılayan hücrelerin toplamı

Sözdizimi

= ÇOKETOPLA(toplam_aralık, aralık1, ölçüt1, [aralık2], [ölçüt2], …)

Argümanlar

  • toplam_aralık – Toplanacak aralık.
  • aralık1 – Değerlendirilecek ilk aralık.
  • ölçüt1 – aralık1’de kullanılacak ölçüt.
  • aralık2 – [isteğe bağlı] Değerlendirilecek ikinci aralık.
  • ölçüt2 – [isteğe bağlı] aralık2’de kullanılacak ölçüt.

ÇOKETOPLA ÖRNEKLERİ

ÇOKETOPLA Örnek 1: İlk örneğimizi biraz basit seçerek ÇOKETOPLA örneklerine geçiş yapabiliriz. A sütununda toplanacak değerler B sütununda ise KIRMIZI,YEŞİL ve MAVİ adında renklerin olduğunu ve bu renklerden KIRMIZI olanların adet değerlerinin toplamını E2 hücresine toplayacağız. Bu işlem için gerekli olan formülü şöyle yazabiliriz.

YEŞİL ve MAVİ renkler içinde benzer olarak şöyle bir formül yazılabilir.

 

ÇOKETOPLA ÖRNEK

ÇOKETOPLA Örnek 2:  Yukarıdaki tabloda  A sütununda sınıflar, B sütununda şubeler, C sütununda cinsiyetler ve D sütununda ise öğrenci sayıları vardır. G2 ve G3 hücrelerine toplam kızların ve erkeklerin sayısını hesaplayan formülü yazalım.

 

ÇOKETOPLA Örnek 3: Yine yukarıdaki tablodan faydalanarak G5- G8 arasındaki hücrelere  her sınıf düzeyinde kaç tane kız olduğunu hesaplayan formülü yazalım. Formüller sırasıyla şöyle olacaktır.

 

ÇOKETOPLA ÖRNEK 2

ÇOKETOPLA İki Tarih Arasındaki Değerler: Bu örnekte, yukarıdaki tabloda bulunan müşterilerin 01.01.2019 – 31.12.2019 (2019 yılı) tarihleri arasında yapmış olduğu siparişlerin toplam tutarlarını hesaplayacağız.

 

ÇOKETOPLA Örnek: Yukarıdaki tabloda Ali Uyanık isimli müşterinin 2019 yılı içindeki yapmış olduğu siparişlerin toplamını hesaplayacağız.

 

Yorum yap