Tasarım Kodlama

Excelde 0’dan Büyük Hücreleri Sayma Formülü

Excel programında şartlı olarak hücre saymak için Eğersay formülü kullanılır. Bu yazıda içindeki değer 0’dan büyük olan hücreleri saymak için yazmanız gereken formül için basit bir örnek göstereceğim. Öncelikle Eğersay formülü kullanımına bakalım.

Yazım Kuralı

ARALIK: Sayma işlemi yapılacak olan hücre yada hücreleri ifade eder. Belirli bir aralıkta sayfama yapılacaksa iki nokta(:) ayrı ayrı hücreler aranacaksa noktalı virgül (;) ile hücreler seçilir.

ÖLÇÜT: Tırnaklar içinde şart yazılır. Büyüktür için >, küçüktür için < ve eşit değildir için <> sembolleri kullanılır.

Örnek: A1:A10 arasında rastgele sayılarla dolu hücreler olduğunu ve B12 hücresinde de bu hücrelerden sadece sıfırdan büyük olanların sayan excel örneği;

Excel Formülü

Sıfırdan büyük hücreleri say
Sıfırdan büyük hücreleri say

 

 

Yorum yap