C

C ile İki Sayının Toplamı

Bu yazıda, C’de iki sayı toplamayı öğrenecek ve kodlayacaksınız. C’de iki sayı toplamak için kullanılan yolların listesi:

  • İki Tam Sayıyı Toplama
  • İki Ondalıklı Sayıyı Toplama
  • Fonksiyon Kullanarak İki Sayıyı TOplama

C ile İki Tam Sayıyı Toplama

İlk olarak, iki sayı Tamsayı türü olarak toplamayı öğreneceğiz. C programlamada iki sayı toplamak için kullanıcıdan herhangi iki sayı girmesini isteyin. Girilen iki sayının toplanması aynı veri türündeki üçüncü bir değişkene yerleştirin. Son olarak üçüncü değişkenin değerini yazdırın.

Çıktı:

Yukarıdaki programda yer alan ana adımlardan bazıları şunlardır:

  • sayi1, sayi2 ve toplam adında 3 tane değişken oluşturduk.
  • Burada sayi1 ve sayi2 kullanıcı tarafıdan girildi.
  • toplam değişkenine sayi1 ve sayi2’nin toplamını atadık.
  • printf fonksiyonu ile iki sayıyı ve sayıların toplamını yazdırdık.

C’de İki Ondalıklı Sayının Toplamı

Yukarıdaki program sadece tamsayı değeri için geçerlidir. Kullanıcı ondalık içeren herhangi iki sayı verirse, bu durumda yukarıdaki program uygulanmayacaktır. Girilen sayının bir tamsayı mı yoksa gerçek bir sayı mı olduğuna bakılmaksızın toplamını yapan uygulama burada.

Çıktı:

Yukarıdaki programdan da görebileceğiniz gibi, int yerine float tipinin üç değişkenini de bildirin.

Burada %0.2f, yalnızca 2 ondalık basamağa kadar gerçek sayıyı yazdırmak için kullanılır.

Fonksiyon Kullanarak C’ye iki Sayyı Toplama

Şimdi aynı işi yapan ancak bu sefer fonksiyonu kullanan başka bir program oluşturalım. Programa bir göz atalım:

Çıktı:

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın