Tasarım Kodlama

C++ 3′ e ve 5′ e Tam Bölünme Örneği

C++ Girilen sayının 3′ e ve 5′ e tam bölünüp bülünmediğini gösteren C++ kodları :

 

Yorum yap