C++

C++ Çalışma Soruları

C++ programlama dilini öğrenmeye yönelik hazırlanmış C++ temel seviye örnekler. Örnekler içerisinde basit giriş çıkış işlemleri, if-else koşul yapısı, For Döngüsü ve While döngüsü kullanımlarını görebilirsiniz.

Kaynak: yazilimkodlama.com

Klavyeden girilen iki sayıyı toplayan ve gösteren C++ kodları :

Klavyeden girilen 2 sayının ortalamasını hesaplayan C++ kodları :

Girilen 3 yazılı notunun ortalamasını hesaplayan ve gösteren C++ kodları :

Girilen yazılı ortalamasını hesaplayarak ortalama 50′ den küçükse Kaldı, değilse Geçti yazdıran C++ kodları:

Girilen sayının Tek yada Çift olduğunu gösteren C++ kodları :
C++ Girilen sayının 3′ e ve 5′ e tam bölünüp bülünmediğini gösteren C++ kodları :
C++ Kullanıcının girdiği sayı 0-100 arasındaysa geçerli, 0-100 arasında değilse Geçersiz sayı yazdıran C++ Kodları .
C++ For döngüsü ile 1-100 arası sayıları ekranda yazdıran C++ Kodları :

1-100 arası çift sayıları listeleyen C++ Kodları :
For Döngüsü kullanarak kullanıcıdan 5 sayı isteyen ve girilen bu sayıların toplamını ekranda gösteren C++ Kodları :
Kullanıcıdan 10 tane sayı alarak bu sayıların ortalamasını gösteren C++ Kodları :
C++Kodları :  While Döngüsü kullanarak Faktoriyel Hesaplama

C++ Kodları : For Döngüsü kullanrak Faktoriyel Hesaplama Örneği:
Switch kullanarak 4 işlem yapan basit bir hesap makinesi C++ Kodları :

1 ile Kullanıcının girdiği sayıya kadar olan sayılar içerisinde bulunan asal sayıları listeleyen C++ Kodları :

Girilen sayının asal mı? Asal değil mi? bulan C++ Kodları :
0-100 arası girilen puanı 0-5 arası nota çeviren C++ Kodları :
C++ Kodları :  Klavyeden girilen fiyat değerine % 18 kdv ekleyip kdvli fiyatını bulan ve ekrana yazan program:
Klavyeden girilen sayıya kadar olan sayılar içinde tek olanları yazdıran C++ kodları:

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın

  • C++ Kullanıcının girdiği sayı 0-100 arasındaysa geçerli, 0-100 arasında değilse Geçersiz sayı yazdıran C++ Kodları

    Yukarıdaki Başlıktaki Soru Hatalı.
    ‘if’ Kullanırken İlk Sorgulattığınız Değer Hatalı.