Tasarım Kodlama

C++ Girilen Sayının Karekökünü Bulma

C++ ile cmath kütüphanesi kullanarak matematiksel işlemleri kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Bu yazıda C++ ile kullanıcının girdiği sayının sqrt  fonksiyonu kullanarak karekökünü bulacağız.

C++ kodları ve ekran çıktısı aşağıdadır.

C++ Kodları:

Yorum yap