Tasarım Kodlama

C# Console Tek Sayı Çift Sayı Bulma

Bu örnekte C# ile klavyeden girilen bir sayının tek mi, çift mi olduğunu bularak kullanıcının girdiği sayı tekse; “Girilen Sayı Tek”, çiftse; “Girilen sayı Çift” yazdıracağız.

Örneğimizde bir sayının tek veya çift sayı olup olmadığını mod alma (%) operatörü ile gerçekleştireceğiz.

Daha sonra if-else bloğu ile bu koşulu uygun bir şekilde kontrol ederek yazdıracağız.

Örneğimize geçelim:

Öncelikle Visual Studio ile yeni bir  C# Console Application projesi açıyoruz.

Daha sonraki adımda aşağıdaki kodlarımızı oluşturuyoruz.

Kodlarımız tamam. Şimdi F5 tuşuna basarak kodlarımızı çalıştırıp deneme amaçlı sayımızı girebiliriz.

 

Yorum yap