C# C# Windows Form

C# TextBox focus Kullanımı

Aşağıdaki örnek TextBox nesnelerinde focus kullanımını göstermektedir. Varsayılan form özelliklerinde focus bulunmamaktadır. Focus özelliği için Control özelliklerinin GotFocus(odaklandığında) ve LostFocus(ayrıldığında) özelliklerine fonksiyon atamaları yapılarak bu işlem sağlamaktadır.

Aşağdaki örnekte bir textbox ve bir tane label nesnesi kullanılmıştır. Formun load’ı ile Form sınıfına aşağıdaki kodlar yazılmıştır.

C# Kod:

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın