Tasarım Kodlama

C# LINQ OfType Kullanımı

OfType operatörü, bir koleksiyondaki bir öğeyi belirtilen bir türe dönüştürme yeteneğine dayalı olarak koleksiyonu filtreler.

Sorgu Sözdiziminde OfType

Her öğenin türüne göre yukarıdaki koleksiyonu filtrelemek için OfType operatörünü kullanın.

Çıktı:

Yorum yap