Tasarım Kodlama

C# String Karşılaştırma

Bu yazıda, örneklerle equals(), String.Equals(), String.Compare() ve String.CompareTo() metotlarını kullanarak C#’daki iki stringi nasıl karşılaştıracağımızı göreceğiz.

Dize karşılaştırması, iki dize değerini karşılaştırmaktan başka bir şey değildir. C#’da bu dizi karşılaştırmasını gerçekleştirmenin birden çok yolu vardır.

Aşağıdaki yolları kullanarak dizelerin eşitliğini kontrol edebiliriz:

  • == operator
  • String.Equals() method
  • String.Compare() method
  • String.CompareTo() method

‘==’ Operatörü Kullanma

== operatörünü kullandığımızda, birinci ve ikinci dize değerlerini karşılaştırır. Dize değerleri eşitse true, aksi takdirde false döndürür.

Örnek:

Çıktı:

‘String.Equals()’ Methodu Kullanma

İki dize değerini karşılaştırmak için String.Equals() işlevini de kullanabiliriz. “Equals()” yöntemi, iki dize değeri eşit olduğunda true değerini, aksi takdirde false değerini döndürür.

Örnek:

Çıktı:

‘String.Compare()’ Methodunu Kullanma

String.Compare() yöntemi, C#’ta iki dize nesnesini karşılaştırmak için kullanılabilir. Sıralama düzenindeki göreli konumlarını gösteren bir tamsayı döndürür. Dönüş tamsayı değeri sıfırdan küçük, sıfırdan veya sıfırdan büyük olabilir.

Örnek:

Çıktı:

Yorum yap