Tasarım Kodlama

C#’da Rastgele Sayı Üretme

Bazı durumlarda, farklı amaçlar için uygulamalarımızda Rastgele sayılar oluşturmamız gerekir. Bu durumlarda, Rastgele sayıları oluşturmak için C#’da Rastgele Sınıfı kullanmamız gerekir.

C#’daki Rastgele Sınıf, rastgelelik için belirli istatistiksel gereksinimleri karşılayan bir dizi sayı üreten bir aygıt olan sözde rasgele sayı üretecini temsil eder.

Random sınıfındaki Next() metodu, negatif olmayan bir rastgele sayı döndürür.

Next() yöntemine belirli bir aralık vererek Rastgele sayı üretimini sınırlayabiliriz.

10 ile 20 arasında belirtilen aralıkta Rastgele sayı üretmek için yukarıdaki kod sınırı.

Performansı artırmak için, tek bir rastgele sayı oluşturmak için tekrar tekrar yeni bir Rastgele nesneler oluşturmak yerine, zaman içinde birçok rasgele sayı üretmek üzere bir Rastgele nesne oluşturun.

Çıktı(Örnek):

Yorum yap