Tasarım Kodlama

C# CultureInfo Kullanımı

CultureInfo sınıfı, ilişkili dil, alt dil, ülke/bölge, takvim ve kültürel gelenekler gibi kültüre özgü bilgileri tutar. Bu sınıf ayrıca DateTimeFormatInfo, NumberFormatInfo, CompareInfo ve TextInfo’nun kültüre özgü örneklerine erişim sağlar.

CultureInfo örneği:

Kültürler genellikle üç gruba ayrılır: değişmez kültür, tarafsız kültürler ve özel kültürler. Kültürlerin bir hiyerarşisi vardır, öyle ki belirli bir kültürün ebeveyni tarafsız bir kültür ve tarafsız bir kültürün ebeveyni InvariantCulture olur. Parent özelliği, belirli bir kültürle ilişkili nötr kültürü döndürür. Belirli bir kültüre ait kaynaklar sistemde mevcut değilse, tarafsız kültüre ait kaynaklar kullanılır; tarafsız kültür için kaynaklar mevcut değilse, ana derlemede gömülü kaynaklar kullanılır.

Kültür, yürütme iş parçacığının bir özelliğidir. Bu salt okunur özellik, Thread.CurrentCulture değerini döndürür. Güncel kültür bilgilerine adresinden ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki C# programı, .NET Framework’te tüm kültür adlarının nasıl alınacağını gösterir. CultureInfo sınıfını kullanmak için projenize System.Globalization ad alanını dahil etmeniz gerekir.

C#:

Türkçe İsimleri için:

İngilizce isimleri için:

Çıktı(Türkçe isimleri):

Yorum yap