Tasarım Kodlama

C# 8×8 lik Satranç Tahtası Oluşturma

C# Windows Form ile dinamik olarak oluşturacağımız Buttonları kullanarak basit bir satranç tahtası yapacağız.

İç içe For döngüsü kullanımı, kodla Button oluşturma ve 2 boyutlu dizilerin nasıl kullanılabileceğini göreceğiniz örneğe ait kodlar aşağıdadır.

Ekran Çıktısı:

Yorum yap