Tasarım Kodlama

C# ListBox Elemanlarını Sql Tabloya Ekleme

Bu örnekte C# ile ListBox denetimi içindeki birden fazla elemanın Sql veritabanındaki bir tabloya nasıl çoklu bir şekilde eklenebileceğini öğreneceksiniz.

Örneğimizde dbTest isimli veritabanı ve bu veritabanı içinde ogrenci tablosunu kullanacağız.

Örneğimiz için C# Windows Form projesi açarak aşağıdaki Formu oluşturuyoruz.

Ekle butonu textBox’ a girilen öğrenciyi ListBox’ a ekleyecektir.

Aktar Butonu ise ListBox içindeki tüm elemanların yani girilen öğrenci isimlerinin veritabanına kaydedilmesini sağlayacaktır.

Not: Sql bağlantısı için gerekli kütüphaneyi eklemeyi unutmayın.

using System.Data.SqlClient;

Yorum yap