C# Windows Form

C# Doğum Tarihinden Yaş Hesaplama ( Gün – Ay – Yıl )

Bu örnekte C# ile DateTimePicker Kontrolü ile seçilen doğum tarihine göre kişinin yaşını hesaplayacağız.

Yaş hesabını iki farklı şekilde iki örnek olarak paylaşacağım. 1. örnekte kullanıcının sadece yaşı gösterilirken, diğer örnekte daha ayrıntılı bir hesaplama yaparak kişinin yaşını yıl, ay ve gün olarak (ör: 32 yıl 6 ay 13 gün) görüntüleyeceğiz.

 

Örnek1: Örneğimizde doğum tarihi DateTimePicker’ a girilmekte ve  bugünün tarihi DatTimeNow fonksiyonu ile elde edilmektedir. Daha sonra bugünün tarihi ve doğum tarihi arasındaki gün farkı hesaplanarak iki tarih arasındaki gün farkı bulunmaktadır.

Daha sonra ise bulunan bu sonuç 365′ e bölerek yaş hesaplamasını gerçekleştiriyoruz.

Ekran Çıktısı:


Örnek 2: Bu örnekte ise doğum tarihi girilen kişinin yaşını detaylı hesaplayacağız. Gün ay ve yıl olarak ekranda göstereceğiz. Örneğimizde metot kullanarak hesaplama işlemini metotla gerçekleştireceğiz. hazırladığımız metot iki parametre almaktadır. Bu parametrelerden biri bugünün tarihi, diğeri ise doğum tarihi olacaktır. Aşağıda örneğe ait C# kodları ve ekran çıktısını görebilirsiniz.

 

Ekran Çıktısı:

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın