Tasarım Kodlama

C# Windows Form Dört İşlem Örneği

Bu yazıda C# Windows Form ile toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işşlemi  gerçekleştiren iki adet örnek gerçekleştirceğiz.

İlk örnekte kullanıcı iki sayıyı textBox kontrollleri içerisine girip butona bastığında tüm işlemlere ait sonuçlar ilgili label kontrollerinkullanıcının seçimine bağlı olarak yapılacak. de gösterilecek.

İkinci örnekte ise bu işlemler kullanıcının seçimine bağlı olarak yapılacak. Kulllanıcı radiobutton kontrollerini kullanarak Toplama, Çıkarma, Çarpma veya Bölme işlemlerinden istediğini seçerek işlem yapılacaktır.

Örnek 1: Formumuza aşağıdaki gibi  adet Label, 2 adet TextBox ve 1 adet Button ekliyoruz.

Daha sonraki adımda Label ve Button kontrollerinin Text Özelliklerini aşağıdaki gibi ayarlıyoruz.

 

Son olarak kodlarımızı Button_Click içine yazıyoruz:

Kodlarımızı çalıştıralım:

 

Örnek 2: Bu örneğimizde formumuzu aşağıdaki şekilde değiştiriyoruz.

Daha sonra radioButton kontrollerinin Text özelliklerini Topla, Çıkar, Çarp, Böl olarak değiştiriyoruz. Burası kullanıcının seçim yapacağı bölüm olacaktır.

If-Else If yapısı kullanarak koşul kontrolü yapacağız.

 

 

2 yorum