C# Windows Form

C# ListBox Büyükten Küçüğe / Küçükten Büyüğe Sıralama

Bu örnekte C# Windows Form’ da ListBox Elemanlarının seçime bağlı olarak artan ya da azalan şekilde sıralanmasını sağlayacağız.

Örnek için Form içine bir adet ListBox, 2 RadioButton ve bir Button ekleyin.

Projeye ait ekran çıktısı ve C# Kodları aşağıdaki gibi olacaktır.

 

C# Kodları:

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın