C# Windows Form

C# RadioButton Kullanarak Dört İşlem

Bu örnekte C# ta Toplama, Çıkarma, Çarpma ve Bölme işlemlerini yapacağız. Örnekte RadioButton Kullanarak hangi işlem seçili ise o işlemin sonucunu bularak ekranda  göstereceğiz. Örneğimizde radioButton seçimini if -else if yapısını kullanarak kontrol edeceğiz. Bu işlem için radioButton checked özelliğini kontrol edeceğiz.

Form Tasarımı:

C# Kodları:(Button1_Click)

Ekran Çıktısı:

 

Video: