C# Windows Form

C# Widows Form RadioButton ile Basit Hesap Makinesi

Ekran Görüntüsü:

Kodlar:

Bu C# kod örneği, iki sayıyı temel aritmetik işlemleri kullanarak toplama, çıkarma, çarpma veya bölme işlemlerini gerçekleştiren bir Windows Forms uygulamasını temsil eder. İşte kodun detaylı açıklaması:

  1. private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e): “Hesapla” düğmesine tıklama olayının işlevi. Bu olay, kullanıcının girdiği iki sayıyı ve seçilen aritmetik işlem türünü temel alır.
  2. float sayi1 = Convert.ToSingle(txtSayi1.Text); ve float sayi2 = Convert.ToSingle(txtSayi2.Text);: Kullanıcının girdiği iki sayıyı alır ve bunları ondalık sayı (float) veri türüne dönüştürür.
  3. float sonuc = 0;: İşlem sonucunu saklamak için bir ondalık (float) değişkeni olan sonuc tanımlanır ve varsayılan olarak 0 değeri atanır.
  4. İşlem Seçimi:
    • Kullanıcı, işlem türünü belirlemek için radyo düğmelerinden birini seçer. Eğer “Topla” seçilmişse, sayi1 ve sayi2 toplanır ve sonuç sonuc değişkenine atanır. Benzer şekilde, “Çıkar”, “Çarp” veya “Böl” işlemleri için de ilgili işlem yapılır.
  5. lblSonuc.Text = sonuc.ToString();: İşlem sonucu, bir etiket olan lblSonuc içinde gösterilir. sonuc değişkeni bir metin olarak etikete yerleştirilir ve kullanıcıya sonucu gösterir.

Bu kod, kullanıcının girdiği iki sayıyı temel aritmetik işlemleri kullanarak işlemek için kullanılan basit bir hesap makinesi uygulamasını temsil eder. Kullanıcı, iki sayıyı girdikten sonra işlem türünü seçer ve “Hesapla” düğmesine tıkladığında sonucu hesaplar ve görüntüler.