C# Windows Form

C# Windows Form RadioButton ile İndirim Hesaplama

Ekran Görüntüsü:

C# Kodları:

Bu kod bir Windows Forms uygulamasında kullanılabilecek bir indirim hesaplama işlevini gerçekleştirir. İşte kodun açıklaması:

  1. private void btnHesapla_Click(object sender, EventArgs e): “Hesapla” düğmesine tıklama olayının işlevi. Bu olay, kullanıcının indirim uygulamak istediği bir tutarı ve seçilen indirim oranını temel alır.
  2. double tutar = Convert.ToDouble(txtTutar.Text);: Kullanıcının girdiği tutar, bir metin kutusu olan txtTutar öğesinden alınır ve bu metin tutarını bir double veri türüne dönüştürür. Kullanıcının girdiği sayıyı ondalık sayı olarak işlemek için kullanılır.
  3. İndirim Hesaplama:
    • Kullanıcı radyo düğmelerinden birini seçmişse (rb5, rb10, rb15, rb25), ilgili indirim oranını uygular. Örneğin, eğer “5%” radyo düğmesi seçilmişse, tutar değişkeni mevcut değerin %5’i kadar azaltılır.
  4. lblIndirim.Text = tutar.ToString();: İndirim hesaplandıktan sonra, hesaplanan indirim tutarı, bir etiket olan lblIndirim içinde görüntülenir. ToString() işlevi, hesaplanan indirim tutarını metin olarak etikete yerleştirir ve kullanıcıya gösterir.

Bu kod, bir miktar indirim uygulayan basit bir indirim hesaplama uygulamasını temsil eder. Kullanıcı, bir miktarı girdikten sonra indirim oranını seçer ve ardından “Hesapla” düğmesine tıklayarak indirim uygulanmış toplam tutarı görüntüler.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın