Genel Windows

Windows 10 Kullanımını Kolaylaştıran Kısayol Tuşları

Bu yazımızda Windows 10 işletim sistemini kullanırken size kolaylık sağlayacak kısayol tuşlarını derledik.

Bilindiği gibi klavyede bulunan Fonksiyon tuşarı F1, F2, F3 … farklı görevlerde kullanılabilmekte. Ancak CTRL, ALT, AltGr ve Windows tuşu ile diğer tuşların kombinasyonlarını kullanarakta çeşitli işlemler gerçekleştirilmektedir.

Sizin de ilk defa gördüğünüz bir kısayol tuşu mutlaka çıkacaktır 🙂

Genel Kısayol Tuşları

 • F1 = Yardımı görüntüle
 • F2 = Seçili dosyayı yeniden adlandır
 • F3 = Bir dosyayı ya da dizini arar
 • F4 = Dosya Gezgini’nde adres çubuğu listesini gösterir
 • F5 = Önde çalışan pencereyi yeniler
 • F6 = Bir penceredeki ya da masaüstündeki öğeler arasında geçiş yapar
 • F10 = Dosya Gezgini’nde harf kısayollarını gösterir
 • ALT + F4 = Önde çalışan programı kapatır
 • ALT + ESC = Çalışan programları açılma sıralarına göre öne çıkarır
 • ALT + Altı çizili harf = Önde çalışan uygulamada harf kısayollarını gösterir.
 • ALT + Enter = Seçili dosyanın özelliklerini gösterir
 • ALT + Space = Önde çalışan pencerenin kısayol menüsünü gösterir.
 • ALT + Sol ok tuşu = Bir önceki sekmeye geri döner
 • ALT + Sağ ok tuşu = Bir sonraki sekmeye geri döner
 • ALT + Page Up = Bir sayfa boyu yukarı çıkar
 • ALT + Page Down = Bir sayfa boyu aşağı iner
 • ALT + TAB = Açık uygulamaları listeler
 • CTRL + F4 = Önde çalışan uygulamayı kapatır
 • CTRL + A = Önde çalışan sayfadaki tüm öğeleri seçer
 • CTRL + C ya da CTRL + Insert = Seçili öğeyi kopyalar
 • CTRL + D ya da Delete = Seçili dosyayı Geri Dönüşüm Kutusu’na gönderir
 • CTRL + R = Seçili sayfayı yeniler
 • CTRL + V ya da Shift + Insert = Kopyalanmış öğeyi yapıştırır
 • CTRL + X = Seçili öğeyi keser
 • CTRL + Z = Bir işlemi geri alır
 • CTRL + Y = Geri alınan işlemi yeniden yapar
 • CTRL + artı işareti (+) ya da CTRL + eksi işareti () = Çok sayıda dosya incelerken yakınlaştırır ya da uzaklaştırır
 • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya Gezgini ve masaüstünde bulunan simgelerin boyutunu ayarlar
 • CTRL + Sağ ok tuşu = İmleci bir sonraki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Sol ok tuşu = İmleci bir önceki kelimenin başına taşır
 • CTRL + Aşağı ok tuşu = İmleci bir sonraki paragrafın başına taşır
 • CTRL + Üst ok tuşu = İmleci bir önceki paragrafın başına taşır
 • CTRL + ALT + TAB = Açık uygulama ekranını uygulama seçene kadar açık tutar
 • CTRL + Ok tuşları + Space = Bir pencerede ya da masaüstüne birden çok öğe seçer
 • CTRL + Shift + Ok tuşları = Bir metinde bulunan bir bloğu seçer
 • CTRL + ESC = Başlat ekranını açar
 • CTRL + Shift + ESC = Görev Yöneticisi’ni açar
 • CTRL + Shift = Klavye düzenini değiştirir (Birden fazla klavye düzeni varsa)
 • Shift + F10 = Önce çalışan uygulamanın kısayol menüsünü gösterir
 • Shift + Delete = Seçili öğeyi kalıcı olarak siler (Geri Dönüşüm Kutusu’na yollamaz)

Windows Tuşu ile Kullanılan Kısayollar

 • Windows tuşu = Başlat menüsünü açar ya da kapar
 • Windows tuşu + F1 = Yardım Alın sayfasına yönlendirir
 • Windows tuşu + B = Gizli simgeler menüsünü seçili hâle getirir
 • Windows tuşu + C = Charms sekmesini açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + D = Masaüstünü gösterir ya da gizler
 • Windows tuşu + E = Dosya Gezgini’ni açar
 • Windows tuşu + F = Charms sekmesinde Arama bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + H = Charms sekmesinde Paylaş bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + I = Charms sekmesinde Ayarlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + K = Charms sekmesinde Cihazlar bölümünü açar (Windows 10 hariç)
 • Windows tuşu + L = Bilgisayarı kilitler ya da kullanıcı değiştirme ekranını açar
 • Windows tuşu + M = Tüm pencereleri küçültür
 • Windows tuşu + P = Yansıtma seçeneklerini sıralar
 • Windows tuşu + R = Çalıştır’ı açar
 • Windows tuşu + S = Başlat menüsünün Arama bölümünü açar
 • Windows tuşu + T = Görev Çubuğu’ndaki simgeler arasında gezinti sağlar
 • Windows tuşu + U = Erişim Kolaylığı Merkezi’ni açar
 • Windows tuşu + V = Kopyalama geçmişini açar
 • Windows tuşu + W = Kalem’i açar
 • Windows tuşu + X = Hızlı Bağlantı menüsünü açar
 • Windows tuşu + Z = Bir uyygulamada tam ekran modunda kullanılabilen komutları gösterir
 • Windows tuşu + virgül işareti (,) = Basıldığı sürece masaüstünü gösterir
 • Windows tuşu + Pause = Sistem özelliklerini gösterir
 • Windows tuşu + CTRL + F = Bilgisayar Bul’u açar
 • Windows tuşu + Shift + M = Masaüstünde simge durumuna küçültülmüş pencereleri geri yükler
 • Windows tuşu + Numara tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaları sırasına göre açar
 • Windows tuşu + Shift + Sayı tuşları =Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların yeni bir penceresini açar
 • Windows tuşu + CTRL + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların son etkin penceresini açar
 • Windows tuşu + ALT + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamaların Atlama Listesi’ni açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + Sayı tuşları = Görev Çubuğu’nda bulunan uygulamayı yönetici olarak çalıştırır
 • Windows tuşu + B = Son kullanılan uygulamaları listeler
 • Windows tuşu + CTRL + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında gezinir
 • Windows tuşu + Shift + TAB = Son kullanılan uygulamalar arasında ters istikamette gezinir
 • Windows tuşu + CTRL + B = Bildirim gönderen uygulamaya geçer
 • Windows tuşu + Yukarı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi büyütür
 • Windows tuşu + Aşağı ok tuşu = Önde çalışan pencereyi küçültür
 • Windows tuşu + Sol ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sol tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Sağ ok tuşu = Önde çalışan pencereyi sağ tarafta büyütür
 • Windows tuşu + Home = Aktif olan masaüstü hariç bütün masaüstlerini küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Yukarı ok tuşu = Masaüstü penceresini ekranın üstüne ve altına uzatır
 • Windows tuşu + Shift + Aşağı ok tuşu = Genişliği koruyarak etkin masaüstü pencerelerini önceki boyut ve simge durumuna küçültür
 • Windows tuşu + Shift + Sol ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sol taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Shift + Sağ ok tuşu = Önde çalışan uygulamayı sağ taraftaki monitöre taşır
 • Windows tuşu + Space = Giriş dili ve klavye düzenini değiştirir (Birden fazla varsa)
 • Windows tuşu + CTRL + Space = Bir önceki seçili giriş ve klavye düzenine geçer
 • Windows tuşu + Enter = Ekran Okuyucusu’nu açar
 • Windows tuşu + bölme işareti (/) = IME yeniden dönüşümünü başlatır
 • Windows tuşu + CTRL + V = Omuza dokunmaları açar
 • Windows tuşu + CTRL + Shift + B = Bilgisayarı boş veya siyah ekrandan uyandırır
 • Windows tuşu + artı işareti (+) = Büyüteç’i açar
 • Windows tuşu + artı işareti (+) ya da Windows tuşu + eksi işareti () = Büyüteç’in yakınlaştırmasını ayarlar
 • Windows tuşu + ESC = Büyüteç’i kapatır.

Dosya Gezgini İçin Kısayollar

 • ALT + D = Adres çubuğunu seçer
 • CTRL + E = Arama kutusunu seçer
 • CTRL + F = Arama kutusunu seçer
 • CTRL + N = Yeni bir pencere açar
 • CTRL + W = Etkin pencereyi kapatır
 • CTRL + Fare kaydırma tuşu = Dosya ve klasör simgelerinin boyutunu ve görünümünü değiştirir
 • CTRL + Shift + E = Tüm klasörleri seçili klasörün üzerinde görüntüler
 • CTRL + Shift + N = Yeni klasör oluşturur
 • Num Lock + yıldız işareti (*) = Tüm klasörleri seçili klasörün altında görüntüler
 • Num Lock + artı işareti (+) = Seçili klasörün içeriğini görüntüler
 • Num Lock + eksi işareti () = Seçili klasörü daraltır
 • ALT + P = Önizleme panelini görüntüler
 • ALT + Enter = Seçili öğenin özellikler kutusunu açar
 • ALT + Sağ ok = Sonraki klasörü görüntüler
 • ALT+ Yukarı ok = Klasörün içinde bulunduğu klasörü görüntüler
 • ALT + Sol ok = Önceki klasörü görüntüler
 • Backspace = Önceki klasörü görüntüler
 • Sağ ok = Geçerli seçimi gösterir ya da ilk alt klasörü seçer
 • Sol ok = Geçerli seçimi daraltır ya da klasörün içinde bulunduğu klasörü gösterir
 • End = Etkin pencerenin en altını görüntüler
 • Home = Etkin pencerenin en üstünü görüntüler
 • F11 = Etkin pencerenin ekranı kaplamasını sağlar ya da etkin pencereyi simge durumuna küçültür.

Diğer kısayollar

 • Windows tuşu + artı işareti (+) = Yakınlaştır
 • Windows tuşu + eksi işareti () = Uzaklaştır
 • CTRL + ALT + Space = Masaüstünü tam ekran modunda görüntüler
 • CTRL + ALT + I = Renkleri ters çevirir
 • CTRL + ALT + L = Mercek görünümüne geçer
 • CTRL + ALT + D = Yerleşik görünüme geçirir
 • CTRL + ALT + M = Görünümlerde gezinir
 • CTRL + ALT + R = Merceği fareyle yeniden boyutlandırır
 • Shift + ALT + Ok tuşları = Merceği klavye ile yeniden boyutlandırır
 • CTRL + ALT + Boşluk çubuğu = Tam ekran modunda iken hızlı bir şekilde masaüstüne bakar.
 • Sağ Shift tuşuna 8 saniye boyunca basılı tutma = Filtre Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Sol ALT + Sol Shift + Print Screen = Yüksek Karşıtlık’ı açar ya da kapatır
 • Sol ALT + Sol Shift + Num Lock = Fare Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Shift’e 5 defa basma = Yapışkan Tuşlar’ı açar ya da kapatır
 • Num Lock’a 5 defa basma = Geçiş Tuşları’nı açar ya da kapatır
 • Windows tuşu + U = Erişim Kolayllığı Merkezi’ni açar
 • Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı açar ya da uygulamanın başka bir örneğini açar
 • CTRL + Shift + Bir görev çubuğu düğmesi = Bir uygulamayı yönetici olarak açar
 • Shift + Bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Uygulama için pencere menüsünü gösterir
 • Shift + Gruplaşmış bir görev çubuğu düğmesine sağ tık = Grup için pencere menüsünü gösterir
 • CTRL + Gruplaşmış görev çubuğu düğmesi = Grup pencereleri arasında gezinir

Yorum bırak