Tasarım Kodlama

Kotlin Yazıyı Sayıya Çevirme

Kotlin’de bir dizgiyi tamsayıya dönüştürmek için String.toInt() veya Integer.parseInt() yöntemini kullanılır. Dize geçerli bir tam sayıya dönüştürülebilirse, yöntemlerden herhangi biri int değerini döndürür.

Aşağıdaki gibi senaryolarda bir dizeyi tam sayıya dönüştürmeniz gerekebilir: dize mesajlarından sayıları çıkarmak ve bunlar üzerinde bazı aritmetik işlemler yapmak; programınızın dışından dize olarak bir değer alıyorsunuz, ancak bunu uygulamanızda bir tamsayı olarak değerlendiriyorsunuz; vb.

Bu öğreticide, bir dizgiyi tamsayıya dönüştürmenin farklı yollarını ve bu dönüştürmeyi kullanmamız gerekebilecek farklı senaryoları öğreneceğiz.

Örnek 1:

Bu örnekte, önce bir dize başlatacağız. İkinci olarak dizgede toInt()’i çağırır ve döndürülen int değerini saklarız. Bu int değerini ihtiyacınıza göre kullanabilirsiniz, ancak bu örnekte sadece yazdırıyoruz.

Örnek 2:

Bu örnekte, önce bir dize başlatacağız. İkinci olarak, dizgeyi argüman olarak dizge ile birlikte Integer.parseInt()’i çağırırız ve döndürülen int değerini saklarız.

Çıktı:

1 yorum