Tasarım Kodlama

Kotlin Rastgele Sayı Oluşturma

Kotlin, rastgele bir sayı üretmenin birden çok yolunu sunar. Bu yazıda, rastgele bir sayı oluşturmanın ve program boyunca ona erişmenin farklı yollarını göreceğiz.

Örnek – Random sınıfı kullanma

Random(), verilen koşullarla rastgele sayılar üreten soyut bir sınıftır. Kotlin.random.Random içe aktarıldıktan sonra erişilebilir.

Kotlin belgelerine göre, eşlik eden nesne Random.Default, Random sınıfının varsayılan örneğidir. Aşağıdaki örnekte, int (1-30) ile rastgele değerlerin bir listesini oluşturacağız.

Kotlin:

Çıktı:

Örnek – random() kullanma

Kotlin, rasgele sayılar üretmek için bir random() fonksiyonu sunar. Girdi olarak bir dizi sayı alır ve çıktı olarak rastgele bir Int döndürür.

Kotlin:

Çıktı:

Örnek – shuffled() kullanımı

Kotlin, bir dizi arasında rastgele sayılar üretmek için başka bir yöntem sağlar. 1 ile 100 arasında rastgele bir sayı üretmek için shuffled()’ı kullanabiliriz.

Örnek:

Yürütme sırasında aşağıdaki çıktıyı üretti. Çıktı doğada rastgele olduğu için sizin durumunuzda farklı olabilir.

Yorum yap