Python

Dizinin Toplamını Hesaplayan Python Program

Elle girilen tam sayı türünde bir dizinin elemanlarının toplamını hesaplamak için python yerleşik olarak bulunan sum fonksiyonu kullanılabilir. Aşağıdaki basit python örneğinde bir dizinin elemanları sum fonksiyonu kullanarak hesaplanmıştır.

Python Kodu:

Çıktı:

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın