Python

Girilen iki sayı arasındaki çift sayıları bulan Program Python

Bu örnekte kullanıcı tarafından girilen iki sayı arasındaki çift sayıların toplamını yazdıran programı yapacağız.

Python Kodu:

Çıktı:

İlk iki satırda kullanıcından aralık değeri alınmaktadır. Ardında toplam değişkeni tanımlayıp ilk değer olarak sıfır yaptık. for döngüsü içinde belirtilen aralıktaki sayılar üzerinde hareket edip çift olanlar(sayi%2==0) toplam değişkenine ekleyerek çift sayıları topladık.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın