Tasarım Kodlama

Python Listedeki Aynı Elemanları Bulma

Python bizlere Listeler ile çalışmak için çok sayıda yöntem ve operatör sunmaktadır. Bu yazıda da bu yöntem ve operatörleri kullanarak bir Python Listesindeki mükerrer kayıtları nasıl bulacağınızı göstereceğim.

Diyelim ki şöyle bir listesniz var:

Şimdi bu listenin herhangi bir yinelenen öğe içerip içermediğini kontrol etmek istiyoruz. Bunu yapmanın birkaç yolu vardır, ancak burada bir tanesini ele alacağım.

Algoritma:

  • İlk olarak boş iki tane liste oluşturuyoruz. Ben liste2 ve tekrar edenler için listeTekrar dedim.
  • for döngüsü ile liste üzerinde yineleme yaparak boş listede(liste2) olamayan değerleri liste2 içine listede var olanları da listeTekrar içine ekliyoruz.
  • İki listeyi de ekrana yazdırıyoruz.

Python Kodu:

Çıktı:

Tekrar eden kayıtları bir kez görmek isterseniz de set() fonksiyonu ile Küme yapabilirsiniz.

Python Kodu: Tekrar eden kayıtları

Çıktı:

Yorum yap