Tasarım Kodlama

Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan python programı

Çoklu karar yapıların if elif …. else yapıları kullanılmaktadır. Bu örnekte de aynı şekilde çoklu karar yapısı kullanılmaktadır.

Örnek :Girilen üç sayıdan en büyüğünü bulan kodu yazınız.

Çözüm:

  • İlk şartta birinci sayının diğer iki sayıdan büyük olup olmadığını kontrol ederiz. Eğer birinci sayı diğer iki sayıdan da büyükse aradığımız sayıyı bulmuş oluruz.
  • Aksi durumda ikinci yada üçüncü sayılardan birinin büyük olduğu anlamına gelir. Bu sefer ikinci sayının büyük olup olmadığını kontrol ederiz. İkinci sayı büyükse onu yazdırırız.
  • Birinci ve ikinci sayılar büyüklük şartını sağlamıyorsa o zaman üçüncü sayıyı büyüktür demek oluyor.

Python Program Çözümü:

Çıktı:

 

Yorum yap