Tasarım Kodlama

Python Girilen Sayının İşaretini Yazdıran Program

Kullanıcı tarafından girilen tam sayı sıfırdan büyükse Pozitif, sıfırdan küçükçe  Negatif, sıfıra eşitse sıfır yazdıran program.

Python Kodları:

 

Yorum yap