Tasarım Kodlama

Python İki Tarih Arasındaki Farkı Bulma

Python’daki iki tarih arasındaki farkı bulmak için, datetime kütüphanesinde bulunan timedelta sınıfı kullanılabilir. Timedelta sınıfı, iki datetime nesnesi arasındaki farkı depolar.
İki tarih arasındaki farkı dakika biçiminde bulmak için, timedelta nesnesinin saniye özniteliği kullanılabilir ve 60’a bölünerek dakikaya dönüştürülebilir.

Örnek 1: Aşağıdaki örnek iki tarih nesnesi alır ve aralarındaki farkı gün olarak döndürür.

Çıktı:

 

Örnek 2: İki tarih arasındaki gün farkını yazdırılır.

Çıktı:

 

Örnek 3: Aşağıdaki örnekte iki tarih nesnesi oluşturulur ve aradaki fark dakika olarak yazdırılır.

Çıktı:

 

Örnek 4:

Çıktı:

 

Yorum yap