Tasarım Kodlama

Python’da Sözlük Nasıl Oluşturulur

Bir Python sözlüğü, verileri anahtar-değer çiftinde depolar. Verileri, belirli bir anahtar için belirli bir değerin bulunduğu benzersiz bir şekilde düzenler. Değişken bir veri yapısıdır; öğesi oluşturulduktan sonra değiştirilebilir. Sözlük oluşturmadan önce aşağıdaki noktaları hatırlamalıyız. Sözlükle ilgili daha detaylı bilgi için Python Dictionary isimli makalemizi inceleyebilirsiniz.

  • Anahtarlar benzersiz olmalı ve tek bir değer içermelidir.
  • Değerler, tamsayı, liste, tuple, dize vb. gibi herhangi bir tür olabilir.
  • Anahtarlar değişmez olmalıdır.

Python Sözlük Oluşturma

Sözlük, süslü parantezler {} içinde yer alan birden çok anahtar-değer çifti kullanılarak oluşturulur ve her anahtar değerinden iki nokta üst üste (:) ile ayrılır. Sözdizimi aşağıda verilmiştir.

Sözdizimi:

Yukarıdaki sözlükte İsim, Yaş, Rollnu değişmez nesnenin ve Hayri, 35, 0311703020’in değerleri olduğu anahtarlardır.

Aşağıdaki örneğe bakalım.

Örnek:

Çıktı:

 

Python Boş Sözlük Oluşturma

Boş küme parantezi {}, boş sözlük oluşturmak için kullanılır. Ayrıca yerleşik dict () işlevini kullanarak sözlük oluşturabiliriz. Aşağıdaki örneği anlayalım.

Çıktı:

Sözlük, çoğunlukla anahtarıyla herhangi bir değere erişebileceğimiz büyük miktarda veriyi depolamak için kullanılır.

 

Yorum yap