R Dili

R Programlamada Vektörün Toplamını, Ortalamasını ve Çarpımını Bulma

Bu örnekte, yerleşik işlevleri kullanarak vektör öğelerinin toplamını, ortalamasını ve çarpımını bulmayı öğreneceksiniz.

sum() işlevini kullanarak bir vektörün elemanlarını toplayabiliriz Benzer şekilde, terimlerin ortalamasını ve çarpımını bulmak için mean() ve prod() işlevleri kullanılabilir.

Çıktı:

Bir vektörde NA veya NaN içeriğine sahipse, sum(), mean(), prod() vb. gibi işlevler sırasıyla NA veya NaN üretir. Bu gibi değerleri görmezden gelmek için na.rm = TRUE argümanını geçmelisiniz.

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın