MySQL

Insert Into, Inner Join Kullanımı

INSERT INTO kullanarak tablolara kayıt girebiliyoruz. Fakat farklı bir tablodan seçilen bir kayıt listesini ekleme şansınız olduğunu biliyor musunuz?

Bu yazıda INSERT INTO, SELECT ve JOIN kullanarak SQL Sorgusu oluşturacağız. Örnek sorguları MySQL kullanarak oluşturdum. Fakat çok az farklılıklar ile SQL Serverda da oluşturmak mümkün olduğunu belirtmek isterim.

Örnek Veritabanı

Örnek Sorgu 1: Yazar tablosuna 5 numaralı öğrenciyi yazar olarak ekleyen sorguyu yapınız.(INSERT INTO, SELECT)

 

Örnek Sorgu 2: Yazar tablosunu öğrenci tablosundaki en yaşlı 10 öğrenciyi yazar olarak ekleyen sorguyu yapınız. (INSERT INTO, SELECT)

 

Örnek Sorgu 3: Bu sorgu çok anlamlı değil fakat INSERT, SELECT ve JOIN kavramlarını bir arada kullanmak için oluşturuldu.  Örnekte 5 numaralı kitabın,  kitap adı, yazar adı ve yazar soyadı birleştirilip kitap adı olarak yazar tablosuna eklenmektedir.

MySQL INSERT INTO ve JOIN ile ilgili örnekleri uzatmak mümkün ancak tüm örnekler benzer şekilde sıralanacaktır. Uygulamalarınızda faydalı olmasını dilerim.

 

 

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın