MySQL

MySQL BETWEEN Kullanımı

Özet: bu eğitimde, bir değerin bir değerler aralığında olup olmadığını belirlemek için MySQL BETWEEN operatörünü nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz.

BETWEEN MySQL’e Giriş
BETWEEN operatörü, bir aralıkta bir değer olup olmadığını belirlemenizi sağlayan mantıksal bir işlemdir. BETWEEN operatörü genellikle SELECT, UPDATE ve DELETE ifadelerinin WHERE yan tümcesinde kullanılır.

Aşağıdaki, BETWEEN operatörünün sözdizimini gösterir:

BETWEEN Operatör Örnekleri

Örnek 1: Öğrenci numarası 10 ile 30 arasında olan öğrencileri listeleyiniz.

 

Örnek 2: Sayfa sayısı 100den küçük ve 250den büyük sayfaları olan kitapları listeleyiniz. (AND operatörü ile de yapılabilecek bir örnektir)

 

Örnek 3: Doğum tarihi  Mart 1997 ile  Nisan 1998 arasındaki öğrencileri listeleyin.

 

 

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın