MySQL

MySQL CHAR Veri Tipi

Bu eğitimde, MySQL CHAR veri türü ve bunun veritabanı tablo tasarımınıza nasıl uygulanacağı hakkında bilgi edineceksiniz.

CHAR veri türü MySQL’de sabit uzunlukta bir karakter türüdür. CHAR tipini sık sık depolamak istediğimiz maksimum karakter sayısını belirten bir uzunluk ile tanımlarız. Örneğin, CHAR (20) 20 karaktere kadar tutabilir.

Saklamak istediğiniz veriler sabit bir boyuttaysa, CHAR veri türünü kullanmanız gerekir. Bu durumda VARCHAR ile karşılaştırıldığında daha iyi bir performans elde edersiniz.

CHAR veri türünün uzunluğu, 0 ile 255 arasında herhangi bir değer olabilir. Bir CHAR değeri sakladığınızda, MySQL, değerini boşlukta belirttiğiniz uzunluğa kadar doldurur.

CHAR değerini sorguladığınızda, MySQL sondaki boşlukları kaldırır.

PAD_CHAR_TO_FULL_LENGTH SQL modunu etkinleştirirseniz MySQL’in sondaki boşlukları kaldırmayacağını unutmayın.

Aşağıdaki ifade bir CHAR sütunu içeren bir tablo oluşturur.

cinsiyet sütunu CHAR veri türüne sahiptir. 5 karaktere kadar tutabilir.

Şimdi, cinsiyet tablosuna 3 satır ekleyelim.

Her CHAR değerinin uzunluğunu almak için LENGTH işlevini kullanırız.

Dikkatinizi çekmiştir. Türkçeye özgü karakterler 2-bayt boyutundadır. LENGTH fonksiyonu ile sorguladığımızda “Kadın” kelimesi 6 bayt olarak görünmektedir.

Eğer sadece karakter adeti sorgulaması yapacaksanız, LENGTH yerine CHAR_LENGTH işlevini kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki ifade, baştaki ve sondaki boşluklarla birlikte bir CHAR değeri ekler.

Ancak, değeri aldığımızda MySQL sondaki boş alanı kaldırır.

Böyle bir durumdaki veriyi sorgulamak için sonraki boş alanı kaldırıp, baştaki boşluk unutulmadan sorgulama yapılmalıdır.

Bu derste, size MySQL CHAR veri türünü ve özelliklerini tanıttık. Şimdi, onu veritabanı tasarımınıza uygulamak için CHAR veri tipini iyi anlamış olmalısınız.

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın