Tasarım Kodlama

MySQL DELETE Kullanımı

Bu eğitimde, verileri tek bir tablodan silmek için MySQL DELETE deyimini nasıl kullanacağınızı öğrenmek istiyorsunuz.

Bir tablodaki verileri silmek için MySQL DELETE deyimini kullanırsınız. Aşağıdaki DELETE deyiminin sözdizimini gösterir:

Bu ifadede:

  • İlk önce, verileri sildiğiniz tabloyu belirtin.
  • İkinci olarak, WHERE yan tümcesinde hangi satırların silineceğini belirtmek için bir koşul kullanın. Satır koşulla eşleşirse silinir.

Dikkat: WHERE yan tümcesinin isteğe bağlı olduğuna dikkat edin. WHERE yan tümcesini çıkarırsanız, DELETE ifadesi tablodaki tüm satırları siler.

Bir tablodan veri silmeye ek olarak, DELETE ifadesi silinen satır sayısını döndürür.

Tek bir DELETE ifadesi kullanarak birden fazla tablodaki verileri silmek için,  DELETE JOIN ifadesini kullanırsınız.

Tabloyu boşaltmak için TRUNCATE TABLE deyimini daha iyi performans elde etmek için kullanabilirsiniz.

Yabancı anahtar kısıtlaması olan bir tablo için, üst tablodaki satırları sildiğinizde, alt tablodaki satırlar ON DELETE CASCADE seçeneği kullanılarak otomatik olarak silinir.

MySQL DELETE Örnekleri

Örnek: 25 numaralı yazarı silin.

Örnek: 10A sınıfının erkek öğrencilerinin siliniz.

Örnek: Sayfasayısı 100’den az olan kitapların yazarlarını siliniz.

Örnek: En genç öğrenciyi silen sorguyu yazınız.(Öğrenciye ait her hangi bir ilişki olmaması gerekiyor yada on cascade yapılmalı )

Örnek: 10A sınıfındaki ERKEK öğrencilerin okuduğu kitapların listesini silen sorguyu yazınız.

 

 

 

 

1 yorum