MySQL

MySQL Foreign Key Kullanımı

MySQL, tablolarda ilgili verilere çapraz referans vermenize izin veren yabancı anahtarları ve bu yayılma verilerini tutarlı tutmaya yardımcı olan yabancı anahtar kısıtlamalarını destekler. CREATE TABLE veya ALTER TABLE ifadesindeki yabancı anahtar kısıtlaması tanımı için temel sözdizimi şöyle görünür:

Uygulama Videosu

Aşağıdaki örnekte CREATE TABLE ve ALTER TABLE komutları ile iki tablo arasında ilişki oluşturulmuştur.

 

İlgilinizi Çekebilir: MySQL Dersleri

 

CREATE TABLE ile iki tablo arasında ilişki oluşturma

Sınıf tablosu:

Öğrenci Tablosu:

Yukarıda tablo oluşturulurken sinif_no alanı yabancı anahtar olarak oluştulmuş ve referansı da sinif tablosundaki sinif_no alanı olarak belirtilmiştir.

 

ALTER TABLE ile iki tablo arasında ilişki oluşturma

Aşağıdaki gibi yazar ve kitap tabloları oluşturuyoruz.

Tablolar oluşturulduktan sonra kitap tablosundaki yazar_no alanı için kitap tablosuna yabancı anahtar tanımlaması ekliyoruz.

PHPMyAdmin arayüzü ile ilişkileri görmek için veritabanı yazısına tıklayıp tasarımcı sekmesine tıklayarak tablolar arasındaki ilişkiye ulaşabilirsiniz.

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın