Tasarım Kodlama

MySQL INT Veri Tipi Kullanımı

INT veri tipi, MySQL veritabanında sayısal verileri depolamak için kullanılan bir veri tipidir. INT veri tipi, bir tablo içinde bulunan bir sütun için kullanılır ve bu sütun içinde yalnızca tam sayılar (sıfırdan büyük veya sıfırdan küçük) depolanabilir. INT veri tipi, küçük ve orta ölçekli veritabanlarında yaygın olarak kullanılır.

INT veri tipi, aşağıdaki özellikleri vardır:

  • INT veri tipi, -2147483648 ile 2147483647 arasında değişen tam sayıları depolayabilir.
  • INT veri tipi, genellikle 4 bayt (32 bit) kullanır ve bu nedenle, bir INT sütunu için en fazla 4 bayt yer kaplar.
  • INT veri tipi, UNSIGNED ve ZEROFILL özelliklerini de destekler. UNSIGNED özelliği, sıfırdan büyük tam sayıları depolamak için kullanılır ve ZEROFILL özelliği ise sütunun değeri sıfırdan küçük olduğunda, değerin soluna sıfır ekler.

INT veri tipi örnekleri:

  • INT(11)
  • INT(11) UNSIGNED
  • INT(11) ZEROFILL

INT veri tipini kullanan bir MySQL sorgusu aşağıdaki gibi olabilir:

Bu sorgu, “users” isimli bir tablo oluşturur ve tablo içinde “id” ve “age” adında iki sütun oluşturur. “id” sütunu INT(11) veri tipini kullanır ve bu sütun için otomatik artan (AUTO_INCREMENT) bir anahtar oluşturulur. “age” sütunu ise INT(3) veri tipini kullanır.

INT veri tipini kullanan bir MySQL sorgusu daha fazla örnek olarak aşağıdaki gibi olabilir:

Bu sorgu, “users” tablosundan “name” ve “age” sütunlarını seçer ve “age” sütunundaki değer 30’tan büyük olan satırları döndürür. Bu sorguda “age” sütunu INT veri tipini kullanır.

Başka bir örnek verecek olursak;

Aşağıda, INT veri tipini kullanan bir MySQL sorgusu örneği verilmiştir:

Bu sorgu, users tablosunu oluşturur ve id, name, age sütunlarını içerir. id sütunu INT veri tipinde ve UNSIGNED özelliği ile oluşturulmuştur ve AUTO_INCREMENT özelliği ile otomatik olarak artan değerler atanır. age sütunu da INT veri tipindedir ve bu sütun yalnızca 3 haneli tam sayılar için kullanılır.

Daha sonra, bu tablo için veri ekleyebilirsiniz. Örneğin:

Bu sorgular, users tablosuna name ve age sütunlarına veri ekler. id sütunu ise otomatik olarak artan değerler atanır.

Yorum yap