Tasarım Kodlama

MySQL NOW() Kullanımı

SQL’de NOW() fonksiyonu sistem tarihini ve saatini döndürür. Bu fonksiyon, veri ekleme veya değiştirme tarihini ve saatini DATETIME() veya DATE() şeklinde kaydetmek için çok kullanışlıdır. Bu, bir tabloda bulunan bir veri öğesinin ne zaman eklendiğini tam olarak bilmenizi sağlar.

Sözdizimi
NOW() fonksiyonunun SQL’de kullanımı çok kolaydır. Aşağıdaki gibi bir sözdizimine sahip bir sorgu kullanır:

Bu sorgu tarih ve saati döndürür. Bu nedenle olası bir sonuç şudur:

Örnek
Bugünün tarihi ile bir kayıt ekleyelim.

Aşağıdaki tabloya öğrencinin aldığı kitap bilgisi ve alan öğrenci bilgisi kaydedilmektedir. Öğrenci kitabı aldığında aldığı tarih atarih olarak tabloda yer almaktadır. Şimdi SQL NOW() kullanarak bu tabloya bir tane kitap siparişi kaydedelim.

Örnek tablo(islem):

Şimdi yukarıdaki tabloya örnek bir kayıt eklemek için aşağıdaki gibi bir sorgu yazalım. Yukarıdaki tabloda atarih kısmı datetime türünde olmadığı için küçük bir dönüştürme işlemi yaparak bugünün tarihini alıyoruz.

Sonuç:

 

Geçerli tarihi döndür

Şimdiki tarihi NOW() işlevinden kolayca alabilirsiniz. Bunu yapmak için DATE() veya CAST() işlevini kullanın.

Tarihi DATE() işleviyle ayıklayın:

DATE() işlevi, DATE veya DATETIME biçimindeki bir karakter dizesinden tarih almanızı sağlar. Bugünün tarihini almak için aşağıdaki sözdizimini kullanın.

 

CAST () işleviyle tarihi ayıklayın:

CAST () işlevi bir türü başka bir türe dönüştürür. Bu nedenle, mevcut anı DATETIME biçiminde DATE türünün bir sonucuna dönüştürmek mümkündür.

Yorum yap