MySQL

MySQL RIGHT JOIN Kullanımı

Bu eğitimde, iki veya daha fazla tablodaki verileri sorgulamak için MySQL RIGHT JOIN’in nasıl kullanılacağını öğreneceksiniz.

MySQL RIGHT JOIN, ters tablonun tedavisi hariç, LEFT JOIN’e benzer.

Örneklerin açıklanmasında aşağıdaki şema kullanılacaktır.

Aşağıdaki ifade, RIGHT JOIN yan tümcesini kullanarak tur ve kitap tablolarındaki verileri sorgular:

Sağdaki tabloda(tur) bulunan tüm kayıtlar ve  soldaki tabloda ise sağdaki tabloda eşleşen tüm kayıtlar getirilecektir. Sağdaki tabloda eşleşen kayıt olmazsa “sahte” bir satır oluşturulup değerler NULL olarak eklenir.

Çalışma şeklini tekrar nasıl çalıştığını açıklayacak olursak;

tur tablosundaki (sağ tablo) tüm satırlar sonuç kümesinde en az bir kez görünecektir.
Join ifadesine göre, kitap tablosundan (soldaki tablo) eşleşen bir satır yoksa, NULL, tur tablosunda eşleşmeyen satırlar için kitap tablosundaki sütunlarda görünür.
RIGHT JOIN ve LEFT JOIN yan tümcelerinin işlevsel olarak eşdeğer olduğunu ve tablo sırası değiştiği sürece birbirlerinin yerini alabileceğini vurgulamak önemlidir.

MySQL RIGHT JOIN Örnekleri

Aşağıdaki ifade, RIGHT JOIN kullanarak kitap ve tur tablolarını birleştirir:

Bu örnekte tur tablosuna deneme adında bir tür olmasına rağmen kitap tablosunda bu türe ait her hangi bir kitap mevcut değildir.

 

 

1 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın