SQL Server

SQL Injektion Saldırısı Nedir? ve Korunma Yolları

Giderek yaygınlaşan ve medyanın haber potansiyelini oluşturan; çalınan kredi kartı numaraları, underground sitelerde dağıtılan müşteri bilgileri, şirket projeleri-yazışmaları yaklaşan tehlikenin habercisi olmakla beraber halen şirketinin maddi değerini kavrayamayan ve hala “az maliyetle kurtarılan güvenlik politikaları” ’yla övünen yöneticilere uyarı niteliği taşımaktadır. Öyleki -herzaman bir adım önde olan- hackerlar güvenliğin en üst seviyede olması beklenen devlet siteleri de dahil olmak üzere saldırılarına ara vermeksizin devam etmektedirler.

Maddi ve manevi değere sahip şirketinizin bir anlamda iş ortaklarınız olan uygulama geliştiricilerin ürünlerine emanet edildiğini düşünürsek, “İş ortaklarınıza ne kadar güvenirsiniz?” gibi bir soruya verilecek cevap büyük önem taşımaktadır.

e-Güvenlik Evriminde Kritik Dönem :

 • SQL Enjeksiyon Saldırıları & Korunma Yolları
 • Kısa Giriş
 • Örnek Saldırılar
  • Kötü Amaçlı (‘) imleçleri Yardımıyla izinsiz Giriş Sağlama
  • Uzaktan Çalıştırılması Mümkün Olan Prosedürler
  • SQL Server Hedef Alınarak Yapılan Saldırılar
  • ODBC Hatalarından Faydalanarak Yapılan Saldırılar
  • Veritabanına Ekleme Yapma veya Veri Düzenleme
 • Nasıl Korunmalı?
  • Kullanıcı Haklarının Sınırlandırılması
  • Girdilerde Tırnak ımleçlerinin (‘) Kötü Amaçlı Kullanımının Engellenmesi
  • Form Girdilerinden Gereksiz Karakterlerin Elenmesi
  • Girdi Uzunluğunun Sınırlandırılması
  • Girdi Cinsinin Kontrol Edilmesi
  • Kullanılan Veri Gönderme Metodu
 • Son Söz

Kısa Giriş

“İş Ortaklarınıza Ne Kadar Güvenirsiniz?”

Dünya genelinde, kullanıcılarına; kredi kartı numaraları, kullanıcı bilgileri gibi gizli kalması gereken bilgilerin, ürünlere ve siparişlere ait verilerin saklandığı uç-arka veri depolarıyla hizmet veren web siteleri bulunmaktadır. Ve genel olarak, web sitelerindeki form aracılığı ile alınan girdi ile veritabanındaki bilgiler filtrelendikten sonra sonucu kullanıcıya gönderen bu tür sistemlerde Yapısal Sorgulama Dili (Structured Query Language, SQL) kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse;

şeklindeki SQL Deyimi “Users” adlı tablodan “2081” ürün ID si ile veritabanına kayıtlı olan kişiye ait olan isim ve adres bilgilerini dönecektir. Bu noktada muhtemel zayıflık, uygulamada kullanılacak parametre değerleri alınırken kullanılan formun SQL Deyimini yeniden yapılandırabilecek bazı özel karakterlere izin vermesiyle ortaya çıkmaktadır. Çözümü ise girdilerden bu özel karakterlerin filtrelenmesini sağlayan fonksiyonlardır.

Hızla gelişen internet teknolojileri karşısında yeni pazarda geç olmadan yerini almak isteyen müşterilerine daha kısa sürede daha kullanışlı ve ucuz çözümler sunmak zorunda olan uygulama geliştiriciler bu süreçte güvenlik gibi önemli bir faktörü ikinci plana atmaktadırlar.

Giderek yaygınlaşan ve medyanın haber potansiyelini oluşturan; çalınan kredi kartı numaraları, underground sitelerde dağıtılan müşteri bilgileri, şirket projeleri-yazışmaları yaklaşan tehlikenin habercisi olmakla beraber halen şirketinin maddi değerini kavrayamayan ve hala “az maliyetle kurtarılan güvenlik politikaları” ’yla övünen yöneticilere uyarı niteliği taşımaktadır. Öyleki -herzaman bir adım önde olan- hackerlar güvenliğin en üst seviyede olması beklenen devlet siteleri de dahil olmak üzere saldırılarına ara vermeksizin devam etmektedirler.

Maddi ve manevi değere sahip şirketinizin bir anlamda iş ortaklarınız olan uygulama geliştiricilerin ürünlerine emanet edildiğini düşünürsek, “ış ortaklarınıza ne kadar güvenirsiniz?” gibi bir soruya verilecek cevap büyük önem taşımaktadır.

Böyle bir ortamda uygun güvenlik çözümü için ayrılmış bütçe bir lüks değil her an yapılabilecek bir saldırıda şirketin uğrayacağı zararı ortadan kaldırmak için alınması gereken önlem niteliği taşımaktadır.

 Örnek Saldırılar

“Yapılacak Hamleleri Önceden Tahmin Edebilmek…”

Güvenlikte sıkça kullanılan bir deyim; “Saldırganlardan korunabilmek için onlar gibi düşünmelisiniz!..”. Saldırganın sisteminize girmek için kullanabileceği yöntemleri bilmek bu saldırılardan korunabilmek için alınan önlemleri daha sağlıklı kılacaktır.

Örneklerde kullanacağımız hedef ; Microsoft® Internet Information Server™’ dan Microsoft® SQL Server™’a varsayılan sistem hesabı’ndan (sa) bağlanan ASP tabanlı bir kullanıcı hesabı yöneticisi olacak.
Form.asp : Username ve Password girdisini alan form.
Login.asp : Veritabanı ile bağlantıya geçen ve girdinin doğruluğunu kontrol eden ASP kodu.

Kötü Amaçlı (‘) İmleçleri Yardımıyla İzinsiz Giriş Sağlama:

Kullanıcı “Username” & “Password” verisini Login.asp ye yolladıktan sonra .asp kodunun yapacağı iş verilen yoldaki veritabanı ile bağlantı kurup ilgili tabloda Username ve Password sütünlarında gönderilen verinin doğruluğunu kontrol etmek olacaktır. Bu işlem sonucunda eğer sonuç olumluysa kullanıcıya; “Giriş Yapıldı” olumsuzsa; “Geçersiz Kullanıcıadı & şifre” mesajı verilecektir.

Örnekleyecek olursak;

şeklindeki kullanıcı girdisi aşağıdaki SQL Deyimini oluşturacaktır;

İlk bakışta sorun olmayan bir SQL Deyimi… Fakat saldırganın;

şeklindeki girdilerle oluşturacağı SQL Deyimi ise;

Olacaktır ki, bu durumda girişin sağlanması için şart “ilkay” kullanıcı adına ait şifrenin hiçbirşey* olması veya ikinci bir opsiyon olarak 1=1 eşitliğinin sağlanmasıdır.

* Hiçbişey = Boşluk

Sonuç : 1=1 eşitliği sağlandığına göre saldırı başarıyla sonuçlanacak ve “Giriş Yapıldı” mesajı verilecektir.

Not : Microsoft® SQL Server™ “–” imlecinden sonra gelen yersiz kullanılmış tırnak işaretlerini göz ardı edecektir. İlk bakışta basit gibi görünen ve sadece SQL Server’a ait olan bu özellik ilerde örneklerden de anlaşılacağı üzere saldırgana büyük kolaylık sağlayacaktır..

Uzaktan Çalıştırılması Mümkün Olan Prosedürler:

MS SQL Server’a varsayılan sistem hesabından yaptığımız bağlantı SQL Enjeksiyon saldırısında muhtemel saldırgana sunucuda saklanan prosedürleri çalıştırabilmesi için gerekli hakları tanıyacaktır. Saldırganın kullanabileceği prosedürlerden bir tanesi; “master..xp_cmdshell” olabilir.

Girdileriyle oluşacak SQL Deyimi;

Sonuç : SQL Server Kullanıcıadı ve şifreyi bulunduran sütunları arayacaktır bulamadığı için “Yanlış Kullanıcıadı & şifre” mesajını verecektir fakat bu arada arka planda “dir c:” komutunu çalıştıracak ve saldırgan C sürücüsünün içeriğine ulaşacaktır.

SQL Server Hedef Alınarak Yapılan Saldırılar:

Yönetici haklarına sahip saldırgan silme,ekleme,değiştirme…vb gibi komutları rahatlıkla çalıştırabilecektir.

”SHUTDOWN WITH NOWAIT” SQL Server’ın kritik komutlarından bir tanesidir. Komutla beraber SQL Server görevine son verir.

Bu girdilerle oluşturulan SQL Deyimi;

Sonuç : SQL Server kullanıcıadının bulunamadığı mesajını verecektir. Fakat bununla beraber arka planda diğer komutu çalıştırdığı için SQL Server kapanacaktır.

ODBC Hatalarından Faydalanarak Yapılan Saldırılar:

SQL Server’ın verdiği hatalardan faydalanarak veritabanındaki neredeyse tüm bilgilere ulaşmak mümkündür.

Hedef; http://Victim/Default.asp?id=10 şeklinde ürün ID leri ile çalışan ASP tabanlı bir websitesi.

Saldırı SQL Server’ın integer ve string cinsinden verileri birlikte gönderememesinden faydalınarak yapılabilir;

Gönderilen ’10’ sayısına veritabanından herhangi bir string eklenir.

Not: “INFORMATION_SCHEMA.TABLES” sistem tablosu, sistemde bulunan diğer tüm tablolar hakkında bilgi içerir. Deyimde kullanılan “TABLE_NAME” de yine tüm tablo isimlerini içerir.

Oluşacak SQL Deyimi;

String -> Integer dönüşümünü yapamayan SQL Server aşağıdaki hatayı verecektir.

Hata, saldırgana “Table1” olarak bulduğu cevabı integer a çeviremediğini (dolayısıyla veritabanındaki ilk tablo adının “Table1” olduğunu) belirtmektedir. Saldırgan diğer tabloların adını aşağıdaki şekilde öğrenebilir…

Veya doğrudan LIKE komutunu kullanarak aradığı şeye daha kolay yoldan ulaşabilir;

SQL Server’ın vereceği hata;

Admin_Login adında bir tablo olduğunu öğrenen saldırgan muhtemelen tablodaki ilk kullanıcıadı ve şifreye ulaşmak isteyecektir. ızleyebileceği yol ise;

Hata;

Bu şekilde “admin” kullanıcıadının varlığını doğrulayan saldırganın şifreyi ele geçirmek için kullanacağı girdi;

Hata;

Sonuç :

Veritabanına Ekleme Yapma veya Veri Düzenleme:

Kullanıcıadı ve şifre bilgisine ulaşan muhtemel saldırgan benzer yöntemleri ve UPDATE,INSERT komutlarını kullanarak şifreyi değiştirebilir veya daha temizi başka bir kullanıcı hesabı açabilir…

Yeni bir kullanıcı hesabı için;

 Nasıl Korunmalı? – “Aksi Doğrulanıncaya Kadar Tüm Kullanıcı Girdileri Kötüdür…”

Gelebilecek SQL Enjeksiyon saldırılarından korunabilmek için alınan önlemlerde temel alınması geren nokta… “Aksi doğrulanıncaya kadar tüm kullanıcı girdileri kötüdür!”.

Kullanıcı Haklarının Sınırlandırılması

Yaygın olarak yapılan hata; Web Server dan SQL Server a yapılan bağlantılarda varsayılan sistem hesabı kullanılması… Bu şekilde yönetici haklarına sahip olan saldırgan örneklerde de görülebileceği üzere isteği komutu çalıştırıp istediği ekleme,silme,düzeltme eylemini gerçekleştirebilecektir. Bunu yerine yapılması gereken yeni bir kullanıcı hesabı oluşturup kullanıcının çalıştırabileceği komutları sınırlandırmak olacaktır.

Mesela sitenizden ürünlerinizin incelenmesine ve bunlar arasından sipariş verilmesine izin verecekseniz, “web_user” gibi bir kullanıcı adı oluşturup ürünleri incelemek için; ürünler sütununda sadece “SELECT” kullanımına ve siparişleri için; siparişler sütununda sadece “INSERT” kullanımına izin vermeniz uygun olacaktır.

Girdilerde Tırnak İmleçlerinin (‘) Kötü Amaçlı Kullanımının Engellenmesi

Yaygın SQL Enjeksiyon saldırıları SQL deyimlerinin girdilerdeki gereksiz (‘) tırnak işaretleri yardımıyla yeniden oluşturulması sayesinde yapılır.

Küçük bir filtreleme fonksiyonu veya tek tırnağı çift tırnağa çeviren bir fonksiyon muhtemel bir saldırıyı engellmek için yeterli olabilir.

ASP Kullanarak girdileri kontrol ederek değiştiren bir fonksiyon kolaylıkla yazılabilir;

Bu fonksiyonu baştaki örnekte kullanırsak;

şeklinde olan deyim…

‘e dönüşecektir.

Form Girdilerinden Gereksiz Karakterlerin Elenmesi

SQL Enjeksiyon saldırıları genelde “;, –,SELECT, INSERT ve xp_” gibi karakterlerin-kelimelerin kullanılmasıyla yapıldığı için gönderilecek girdinin önce bir filtreleme fonksiyonundan geçirilmesi muhtemel zayıflığı engelleyebilir.Örneğin kullanıcıdan E – Mail adresini girmesi isteniyorsa harfler ve sayıların yanında sadece ” @,-,_,.” karakterlerinin kullanılmasına izin verilmelidir.

Ve sunucuda saklanan xp_cmdshell ve xp_grantlogin gibi genel prosedürler,C/C++ tabanlı DLL ler, kullanıcı taraflı fonksiyonlar…vb, izole edilmiş bir sunucuya taşınmalıdır. Bazı zararlı kelime-harfleri filteleyen ASP fonksiyonu aşağıda örneklenmiştir;

Tırnak değiştirme fonksiyonu ve filtreleme fonksiyonu beraber kullanılırsa;

SELECT Username FROM Users WHERE Usename=”; EXEC master..xp_cmdshell ‘dir c’; –‘ AND Password=”

şeklindeki SQL Deyimi…

SELECT Username FROM Users WHERE Usename='” EXEC master.. cmdshell “dir c:” ‘ AND Password=”

e dönüşecektir ki bu da herhangi bir kayıt bulumadığı hatasını vermekten öteye gitmeyecektir.

Bu fonksiyonu kullanıcıdan gelen bütün girdilere, adres satırı ifadelerine ve çerezlerden gelen tüm veriye uygulamamız gelebilecek saldırının önüne geçecektir.

Girdi Uzunluğunun Sınırlandırılması

Veritabanındaki ayrılan alanın uzunluğu 10 karakterlikse, formunuzda bu alan için 50 karakter sığan bir text kutusuna sahip olmanız sakıncalı olabilir. Ve mümkün olduğu kadar girdi uzunluklarını kısa tutmak muhtemel saldırıyı engellemek için önlem sayılabilir.

3.5. Girdi Cinsinin Kontrol Edilmesi

Formunuzdan girilen verinin istediğiniz türden bir veri olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon kötü amaçlı kullanımlarda saldırganın kullanabileceği harf/sayı seçeneğini kısıtlayacaktır. Mesela, eğer Ürün ID si için formunuzdan girdi alıyorsanız girdinin sayısal bir ifade olup olmadığını kontrol eden bir fonksiyon fayda sağlayacaktır.

 Kullanılan Veri Gönderme Metodu

Formunuz aracılığı ile topladığınız verileri yollarken mutlaka “POST” metodunu kullanın ki kullanıcılarınız adres çubuğunda girdikleri verilerle beraber form değerlerini gördüklerinde akıllarına farklı fikirler gelmesin.

Son Söz – “Herzaman bir adım öndeler”

Güvenliğin bir süreç olduğu bilinci içerisinde düzenli olarak yapılan denetimler olmaksızın oluşturduğunuz fakat kullanmayı birtürlü alışkanlık haline getirmeyi başaramadığınız güvenlik politikaları sizi daha ne kadar koruyabilir?

e-Güvenlik evriminin kritik çağı olarak tanımladığımız Web Uygulama Güvenliği, özellikle kullanılan yöntemlerde büyük pay sahibi olan uygulama saldırılarının yaygınlaştığı bir dönemde dikkat edilmesi gereken bir süreci oluşturmaktadır.

Gelişen her teknolojiyi en ince ayrıntısına kadar inceleyen ve eline geçireceği küçük bir detayı kötüye kullanmaktan çekinmeyecek binlerce süper zekanın bulunduğu bir evrende ihmalkâr tavırlarınızla ne kadar şansınız olabilir ki?

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın