Tasarım Kodlama

SQL COUNT Kullanımı ve Örnekleri

SQL COUNT fonksiyonu aggregate fonksiyon grubunda bulunan ve bir sorgudaki etkilenen satırların sayısını döndüren bir fonksiyondur. COUNT fonksiyonunu SELECT ifadesi ile birlikte kullanarak bir şarttaki kayıtları yada bir kritere uygun olan kayıtları getirmek için de kullanabilirsiniz.

Veritabanı: Aksi belirtilmediği sürece aşağıdaki sorgularda kütüphane veritabanını kullanacağız. Kütüphane veritabanının bir kopyasını ücretsiz olarak indirmek için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. MSSQL Server Kütüphane Veritabanını  İNDİR

Aşağıdaki gösterim SQL COUNT fonksiyonunun basit bir söz dizimini ifade eder.

Basit bir sorgu içinde şu şekilde kullanabilirsiniz:

COUNT işlevinin sonucu, ona ilettiğiniz bağımsız değişkene bağlıdır.

  • Varsayılan olarak, COUNT işlevi, siz belirtseniz de belirtmeseniz de ALL anahtar sözcüğünü kullanır. ALL anahtar sözcüğü, gruptaki tüm öğelerin yinelenen değerler dahil olarak kabul edildiği anlamına gelir. Örneğin, bir grubunuz (1, 2, 3, 3, 4, 4) varsa ve SAYI işlevini uygularsanız sonuç 6’dır.
  • DISTINCT anahtar sözcüğünü açıkça belirtirseniz, yalnızca benzersiz boş olmayan değerler dikkate alınır. SAYI işlevi, (1,2,3,3,4,4) grubuna uygularsanız 4 döndürür.

Bağımsız değişken olarak bir yıldız (*) kabul eden COUNT işlevinin başka bir biçimi aşağıdaki gibidir:

NOT: COUNT(*) işlevi, NULL değerleri içeren satırları içeren bir tablodaki satır sayısını da döndürür.

SQL COUNT Fonksiyonu Örnekleri

COUNT işlevinin nasıl çalıştığını görmek için bazı örnekler alalım. Gösteri amacıyla örnek veritabanındaki öğrenciler tablosunu kullanacağız.

SQL COUNT(*) Örnekleri

Örnek: Öğrenciler tablosundaki satır sayısını almak için COUNT(*) fonksiyonu aşağıdaki gibi kullanırsınız.

Çıktı:

SQL COUNT Örnekleri
SQL COUNT Örnekleri

Örnek : 10A sınıfındaki öğrencilerin sayısını getirin.

Çıktı:

SQL COUNT Örnekleri 2
SQL COUNT Örnekleri 2

SQL COUNT GROUP BY Kullanım Örnekleri

Örnek: Sınıf başına düşen öğrencilerin sayısını bulmak için COUNT işlevini GROUP BY ifdesi ile kullanabiliriz.

Çıktı:

SQL COUNT GROUP BY Kullanım Örnekleri
SQL COUNT GROUP BY Kullanım Örnekleri

Örnek: Bu seferde her sınıftaki KIZ öğrencilerin sayısını bulmak için COUNT, GROUP BY ve WHERE ifadelerini bir arada kullanalım.

SQL COUNT GROUP BY WEHRE ÖRNEKLERİ

Örnek: İstersek COUNT ifadesine bir alias tanımlayabiliriz. Aşağıdaki örnekte siniftaki_ogrenci_sayilari takma adı kullanılmıştır.

SQL COUNT ÖRNEKLERİ
SQL COUNT ÖRNEKLERİ

Örnek: Hangi öğrencinin kaç kitap okuduğunu öğrenmek için JOIN ifadesi ile birlikte COUNT işlevini kullanabiliriz.

SQL COUNT Örnekleri
(Sorgu sonucunda 99 kayıt çıktı)

HAVING ifadesi ile SQL COUNT Örnekleri

Grupları COUNT() işlevinin sonucuna göre filtrelemek için HAVING yan tümcesindeki COUNT() işlevini kullanmamız gerekir.

Örnek: Aşağıdaki ifade her sınıftaki öğrenci sayıları 15 ve üzerinde olan sınıfları listeler.

Örnek: Başka bir örnekte 10 ve üzeri kitap okuyan öğrencilerin sayısı getirilir.

SQL COUNT(DISTINCT ifadesi) Kullanım Örnekleri

Tekrar eden kayıtları almadan sorgulama yapmak için DISTINCT ifadesi ile birlikte COUNT ifadesini kullanabilirsiniz.

Örnek: Aşağıdaki sorguda ismi bir birinden farklı olan toplam kaç öğrenci olduğunu gösterir.

1 yorum