Tasarım Kodlama

SQL Aggregate ve Scalar Fonksiyonlar

SQL ve aggragate fonksiyonlarındaki skaler fonksiyonların ne olduğunu, skaler ve toplama fonksiyonları arasındaki örnek ve farkları göreceğiz.

SQL Scalar Fonksiyonlar

SQL scalar fonksiyonları, giriş değerine bağlı olarak tek bir değer döndürür. Örneğin, dizenin uzunluğunu hesaplamamız veya harfleri büyük veya küçük harfle dönüştürmek istiyorsak, dizeyi bir girdi olarak geçirmemiz gerekiyor ve skaler fonksiyon gerekli değeri döndürecektir.

Aşağıdaki tabloda ID ve SEHIRAD adında iki tane alan mevcuttur. LEN() scaler fonkisyonu ile şehirlerin uzunluğunu hesaplayalım.

Yukarıdaki ifadede “sehir_uzunluk” , “SEHIRAD” alanındaki dizgenin uzunluğunu getirir.

SQL’deki skaler fonksiyonların listesi:

 • UCASE() – Bir alanı büyük harfe çevirir.
 • LCASE() – Bir alandaki karakterleri küçük harfe çevirir.
 • MID() – Metin alanından karakter çıkarma
 • LEN() – Metin alanının uzunluğunu getirir.
 • ROUND() – Sayısal bir alanını tam sayıya yuvarlar.
 • NOW() – Sistemin mevcut saat ve tarih değerini döndürür.
 • FORMAT() – Bir alan nasıl görüntülenmek istiyorsa ona göre biçimlendirir.

SQL Aggregate(Toplama) Fonksiyonlar

Toplama işlevleri, SQL Veritabanı’ndaki bir tablonun sütununun veri kümelerinde çalışmak ve bir sonuç döndürmek için kullanılır.

Örneğin, bir sütundaki tüm satırların toplamını bir tablodan almak isteyebiliriz, ardından SUM() toplama işlevini kullanabiliriz. Benzer şekilde, bir sütunun tüm satırlarının minimum öğelerini bulmak istiyorsak MIN() toplama işlevini kullanmamız gerekir.

Bu işlevler bir sütunun veri kümelerinde çalışmak için kullanıldığından, toplu işlevler olarak bilinir.

SQL’deki Toplama işlevlerinin listesi:

 • AVG() – Tüm satırların ortalamasını hesaplar.
 • COUNT() – Satırların sayısını döndürür.
 • FIRST() – Satırlar içindeki ilk değeri getirir.
 • LAST() – Son değeri getirir.
 • MAX() – En büyük değeri getirir.
 • MIN() – en küçük değeri getirir.
 • SUM() – Toplamını döndürür.

NOTLAR:

Toplama işlevleri yalnızca SELECT deyimine veya HAVING yan tümcesine yerleştirilebilir.

Yorum yap