Tasarım Kodlama

İleri Seviye SQL Sorgu Örnekleri

Aşağıda cevapları ile birlikte bazı karmaşık SQL Sorguları Örnekleri bulunmaktadır. Herkesin adım adım nasıl yürütüldüğü hakkında fikir edinmesi için sorguları basitten zora doğru sıralandırdım.

Sorgularda kullanılan veri tabanı tabloları aşağıdaki gibidir.

sql-kütüphane-veritabanı

Zor SQL Sorguları

 

Örnek 1: Öğrenci tablosundaki Adı ‘A’ harfi ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

Örnek 2: kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

Örnek 3: Öğrenci tablosundaki öğrencilerden adı A, D ve K ile başlayan öğrencileri listeleyiniz.

 

Örnek 4: Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

 

Örnek 5: Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.(Not: veritabanında tarihler ay/gün/yıl şeklinde sorgulanır)

 

Örnek 6: Öğrencileri adına, adı aynı olanlarıda soyadlarına göre sıralayınız.

 

Örnek 7: Sayfa sayısı en fazla olan kitabı listeleyiniz.

 

Örnek 8: Öğrenciler tablosundaki en genç öğrenciyi listeleyiniz.

 

Örnek 9: 10A sınıfındaki en yaşlı öğrenciyi listeyin.

 

Örnek 10: Rastgele bir öğrenci seçin

 

Örnek 11: 10A sınıfından rastgele bir öğrencinin adını, soyadını, numarasını ve sınıfını getirin.

 

Örnek 12: Öğrenci tablosundaki rastgele bir öğrenciyi yazarlar tablosuna yazar olarak ekleyiniz.

 

Örnek 13: 9A sınıfındaki tüm öğrencileri 10A sınıfına aktarın

 

Örnek 14: Öğrencinin adını, soyadını ve kitap aldığı tarihleri listeleyin.

 

Örnek 15: 10B veya 10C sınıfındaki öğrencilerin numarasını, adını, soyadını ve okuduğu kitapları, öğrenci adına göre  listeleyin.

 

Örnek 16: Kitap almayan öğrencileri listeleyin.

 

Örnek 17: Alınan kitapların kitap numarasını, adını ve kaç defa alındığını kitap numaralarına göre artan sırada listeleyiniz.

 

Örnek 18: Her öğrencinin adı, soyadı, kitabın adı, yazarın adı soyad ve kitabın türünü ve kitabın alındığı tarihi listeleyiniz.  Kitap almayan öğrenciler de listede görünsün.

 

Örnek 19: 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adı soyadı ve okuduğu kitap sayısını getirin.

 

Örnek 20: Sayfa sayısı ortalama sayfa sayısından fazla olan kitapları listeleyiniz.

 

Örnek 21: Mayıs ayında okunmayan kitapları listeleyin.

 

Örnek 22: Sayfa sayısı ortalama sayfanın  üzerindeki kitapları listeleyin.

 

Örnek 23: Öğrenci tablosunda kaç farklı isimde öğrenci olduğunu listeleyiniz.

 

Örnek 24: En fazla sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

Örnek 25: En az sayfası olan kitabın adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

Örnek 26: numarası 15 olan öğrencinin okuduğu toplam sayfa sayısını bulunuz.

Trigger Örnekleri

Örnek 27: 10A sınıfına cinsiyeti kız olan öğrenciler kaydedilebilsin

 

Örnek 28: Kullanıcı bir kayıt ekledikten sonra ogrenci tablosunu listeleyen trigger oluşturunuz.

 

Örnek 29: Silinen öğrenciler başka bir tabloya kaydedilsin

 

Örnek 30: Kitap tablosu güncellenirken eski sayfa sayısı yeni sayfa sayısından fazla olmak zorunda

 

Örnek 31: Ogrenci tablosuna silindi isminde bir alan ekleyiniz. Ogrenci silinmesin silindi alanının değeri 1 olsun –instead of kullanılacak after yerine

 

Örnek 32: Tur tablosuna gTarih adında bi alan ekleyin tur tablosunda guncelleme yapıldığında gtarih alanına güncelleme tarihini kaydediniz.

 

 

Yorum yap