Tasarım Kodlama

SQL Alt Sorgular (İç İçe Sorgular)

Alt Sorgular

Çoğunlukla bir sorgulamayı bir tablo ile yapmak mümkün olmaz. Bazen select sorgusundaki şart, başka bir tablodaki verilere göre sınırlandırılmak istenirse aşağıdakine benzer bir sorgu yapısı kullanılması gerekir.

Burada önce içteki sorgu çalışıp turnolar ROMAN türünün numarası alınır.(Bu örnekte bir tane fakat birden fazlada eşleşen tür olabilir.)

 

Önemli not: Alt sorgularda eşleşen alan sayısı(alan içindeki değerler birden fazla olabilir.) tek olmalıdır. Birden fazla alanda eşleşme yapılacaksa her şart için ayrı alt sorgular yapılıp AND, OR operatörleri ile birleştirme yapılabilir. 

 

Örnek: Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını  ve türünü listeleyin.

 

Örnek: ROMAN türünde  ve ortalama sayfa sayısından büyük olan kitapları listeleyen sorguyu yazınız.

İçteki döngünün çok sayıda değer döndüreceği zamanlarda In, Any ve All komutları sıkça kullanılmaktadır.

SQL IN Komutu

In komutu belirtilen değerlerden herhangi birine eşit olan kayıtları listelemeyi sağlar.

Örnek: Fıkra ve hikaye türündeki kitapların adını  ve türünü listeleyin.

SQL ANY ve ALL Komutları

ANY ve ALL operatörleri WHERE veya HAVING yan tümcesiyle kullanılır.

SQL ANY Komutu

Alt sorgu değerlerinden herhangi biri koşulu karşılıyorsa, ANY işleç true değerini döndürür.

SQL ALL Komutu

Tüm alt sorgu değerleri koşulu karşılıyorsa ALL işleci true değerini döndürür.

 

Örnek: Tür numarası 3 olan kitaplardan en büyük sayfasayından büyük olan kitapları listeler.

Alternatif sorgu: MAX fonksiyonu ile daha temiz bir sorgu elde edebiliriz.

 

Örnek: Tür numarası 3 olan en düşük sayfa sayısı olan kitabın sayfa sayısından büyük olan kitapları listeler.

Alternatif sorgu: MIN  fonksiyonu ile daha temiz bir sorgu elde edebiliriz.

Yorum yap