MySQL SQL Server SQLite Veritabanı

SQL Sorgu Örnekleri

SQL Select, Where, Insert, Update, Delete sorgularının kullanıldığı örnekler.

SQL Sorgu Örnekleri,SQL Select Where Örnekleri,Sql Sorguları.

SELECT KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 1. Öğrenci tablosundaki tüm kayıtları listeleyin.

 

 1. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını ve soyadını ve sınıfını listeleyin.

 

 1. Öğrenci tablosundaki cinsiyeti Kız ve Sınıfı 10A olan öğrencileri listeleyiniz.

 

 1. Öğrenci tablosundaki 10A veya 10B sınıfındaki öğrencilerin adını, soyadını ve sınıfını listeleyiniz.

 

 1. Öğrenci tablosundaki öğrencinin adını, soyadını ve numarasını okul numarası olarak listeleyiniz.

 

 1. kitap tablosundaki sayfa sayısı 50 ile 200 arasında olan kitapların adını ve sayfa sayısını listeleyiniz.

 

 1. Öğrenci tablosunda adı Fidan, İsmail ve Leyla olan öğrencileri listeleyiniz.

 

 1. Öğrenci tablosundaki sınıfı 9A olan Erkekleri veya sınıfı 9B olan kızların adını, soyadını, sınıfını ve cinsiyetini listeleyiniz.

 

 1. Öğrenci tablosunda doğum yılı 1989 olan öğrencileri listeleyiniz.

 

DELETE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

1- Örnek ismini ikici harfi a olan kayıtları siler

 

2- Örnek notu 50 den küçük olan kayıtları siler

 

3- Örnek bilgisayar öğrencilerinin tüm not bilgilerini notlar tablsoundan silen sql komutu

 

4- örnek: yazar tablosunu kaldırmak için gerekli olan sql deyimini yazınız.

 

5- örnek: isimi Kamil olan öğrenciyi siliyoruz.

 

6- elma tablosunun id nosu 15’ten büyük olan verileri siler

 

7- elma tablosunun id nosu 3 ile 10 arasında olan verileri siler

 

8- elma tablosunun cins alanı “zonguldak” olan kayıt(lar)ı siler.

 

9- elma tablosundan id nosu 1 olan veriyi siler;

 

10- Doğum yeri İzmir olan 11b sınıfındaki erkek öğrencileri silin

 

LIKE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

1- ev kelimesi ile başlayan kayıtlar(eve, evde, eve giderken, evli…)

 

2- içerisinde Ankara kelimesi geçen kayıtlar

 

3- karakterden oluşan, son 2 karakteri en ve ilk karakteri herhangi bir karakter olan kayıtlar(sen, ben, fen…)

 

4- A ile K arasındaki tüm harflerle (A ve K dadil) başlayan tüm kayıtlar(Ahmet, Burak, Esra, Kemal…)

 

5- A ile L arasındaki harfler dışındaki harfler ile başlayan tüm kayıtlar(Melih, Mustafa, Sevcan)

 

INSERT INTO KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

1- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

2- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

3- Adı Ali Dursun olan yazarı yazarlar tablosuna ekleyelim;

 

4- Adı Yaşar Kemal ve Mahmut Demir olan iki yazarı yazar tablosuna tek sorgu ile ekleyiniz.

 

5- Örn: 10C sınıfı öğrencilerinin adını soyadını yazarlar tablosuna ekleyelim

 

6- Tablomuzdaki bütün alanları kopyalama:

 

7- Tablomuzdaki alanların adını değiştirerek kopyalama:

 

8- Belli kritere göre seçilen kayıtları kopyalama

 

9- Kırmızı ile yazdıklarım bir öğrenci için girilecek bilgilerdir.

 

10- Personel tablosunda sadece Personel_no ve Bölümü alanlarına veri girişi yapmak istiyorsak SQL sorgu kodu aşağıdaki şekilde olacaktır.

 

ORDER BY KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

1- Küçükten büyüğe sıralama için ASC anahtarını koymayabilirsiniz. Zaten default olarak sonuçlar bu şekilde geliyor

 

2- Sorgularımızı DESC anahtar kelimesini kullanarak büyükten küçüğe olacak şekilde revize edelim.

 

3- Burada, çok sayıda alana göre sıralama, farklı sıralama kriterlerine göre gerçekleştirilebilir. Örneğin aşağıdaki SELECT komutu ile ad alanına göre artan, soyad alanına göre azalan, maas alanına göre artan sıralanmış tablo elde edilmektedir.

 

4- Personel isimli bir tabloda sicil, ad, soyad, maas sütunları olsun. Maaşa göre artan sırada (küçükten büyüğe doğru) sıralı olarak listeleyiniz.

 

5- Her bölümdeki ortalama maaş nedir?

 

UPDATE KOMUTU İLE İLGİLİ SQL SORGULARI

 1. Elemanlar tablosundan maaşı 1500 TL den az olanların maaşlarını 1800 TL olarak güncelleyin.

 

 1. Şirket çalışanlarından Leyla’nın maaşını 2000 tl olarak güncelleyiniz.

 

 1. Ali işten ayrıldığı için onun yerine gelen Hakanın bilgilerini şu şekilde güncelleyiniz Ad = Hakan Maaş = 2200 Tc = 6321456.

 

 1. elma tablosundan id nosu 1 olan veri(ler)in cins alanını amasya yapar.

 

 1. Örnekte ‘Global Fast Foods’ veriabanındaki bir mü şterinin telefon numarası UPDATE komutu kullanılarak de ğiştirilmektedir. ‘copy_f_customers’ tablosu bu i şlemde kullanılmaktadır.

 

 1. Global Fast Foods’ veritabanı kullanılarak mü şteri numarası 123 olan satır silmek için bir örnek verilmektedir.

 

 1. 2500 tl’den fazla maaş ve 200 tl’den az prim alan personellerin primini 50  tl arttırın

 

 1. işe balsama tarihi 2015 öncesi veya primi 300 tl’nin altında olanların maaşına 100 tl zam yapın

 

 1. Öğrenci listesi tablosun’da ki adı deniz olan bütün kayıtların bölümünü bilişim olarak değiştirir.

 

 1. Ogrenci Listesindeki bütün ad alanındaki verileri Deniz yapar. (bu kullanıma dikkat etmeli. Şart verilmediği için bütün ad alanındaki verileri Deniz yapacaktır.
   

Yorum Yap

Yorum yapmak için tıklayın