Tasarım Kodlama

Asp.Net ile JSON Verisi Oluşturma

Asp.Net ile yaptığınız projelerde JSON (JavaScript Objects Notation) verilerinin nasıl oluşturulacağını sizlere aktaracağız.

Öncelik olarak “JSON nedir?” sorusunu cevaplamaya çalışalım

JSON (JavaScript Objects Notation) XML’e alternatif olarakda düşünebileceğimiz programlama dilleri arasında veri gönderme / alma yöntemidir. XML’e kıyasla daha rahat kullanım sunan JSON hem hız hemde kapladığı alanın az olması bakımından da öne çıkmaktadır.
JSON key – value (anahtar / değer) mantığından esaslanarak kullanım sunmaktadır. Örnek vermek istersek.

JSON

Şöyle bir dizi şeklinde çıktısı bulunmaktadır. ad : ali, soyad : al, yas : 30, memleket : Malatya

“ad , soyad, yas ve memleket” değerleri “key” lerdir.

“ali, al, 30 ve Malatya” değerleri ise “value” lardir yani değerler.

Şimdi ise Asp.Net için gerekli betik/kodları yazalım. Öncelik olarak üyelerin listelendiği bir sistem düşünelim. Bu üye listeleme ile ilgili bir değer atanabilir class (sınıf) oluşturalım. Bu sınıf üzerinde üyenin bazı bilgilerini tutacağımızı düşünelim.

Üye bilgilerinin kaydedileceği sınıf

Şimdi ise birkaç üyeyi bu sınıf üzerinde liste şeklinde ekleyelim Oluşturduğumuz her bir üyeyi clsUyeler() sınıfına ekliyoruz.

Oluşturduğumuz bu liste tipinde verileri JSON tipinde ekrana yazdırmak için ise çalışmamızın uzayına System.Web.Script.Serialization ekliyoruz.

İsim alanını ekliyoruz.
JSON tipinde çıktı elde etmek için fnUyeler() metdoumuzu yeniden yapılandırıyoruz.
Sayfamızın Page Load (sayfa yükleme) kısmında metdoumuzu çağıralım.
 

Yorum yap