CSS

CSS Metin (Text) Biçimlendirme

CSS ile hazırlamış olduğunuz metinlere birçok biçim özelliği verebilirsiniz. Metin rengi değiştirme, metin hizalanması, karakterler arası aralık belirlenmesi gibi bir çok özelliğin nasıl değiştirileceğini yazının devamında bulabilirsiniz.

CSS color Özelliği

“color” özelliği metnin rengini ayarlamak için kullanılır. Renk verme şu şekilde belirtilir:

Renk Adı – ‘red’
bir HEX değeri – gibi ‘#ff0000’
bir RGB değeri – ‘rgb (255,0,0)’ gibi

CSS Renklerle Çalışma Konusuna tıklayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

Bir sayfa için varsayılan metin rengi, body seçicisinde tanımlanır. Aşağıdaki örneği inceleyin.

 

CSS text-align Özelliği

text-align özelliği, bir metnin yatay hizalamasını ayarlamak için kullanılır.

Bir metin sola veya sağa hizalanabilir, ortalanmış veya iki yana hizalı olabilir.

Aşağıdaki örnek, merkez hizalanmış ve sol ve sağ hizalı metni gösterir (metin yönü soldan sağa ise sol hizalama varsayılan, metin yönü sağdan sola ise sağa hizalama varsayılan değerdir):

 

text-align özelliği ‘justify‘ olarak ayarlandığında, her satır genişler ve her satır eşit genişlikte olur ve sol ve sağ kenar boşlukları düzdür (dergi ve gazetelerde olduğu gibi).

 

CSS text-decoration Özelliği:

text-decoration: none; özelliği genellikle menülerde metinden alt yazıların kaldırılması için kullanılır.

 

 

Örnek:

 

CSS text-transform Özelliği:

text-transform özelliği, bir metinde büyük ve küçük harfleri belirtmek için kullanılır.

Tüm harfleri büyük veya küçük harflere dönüştürmek için kullanılabilir veya her kelimenin ilk harfini büyük harfle yazabilirsiniz.

 

CSS text-indent Özelliği:

text-indent özelliği, metnin ilk satırının girintisini belirtmek için kullanılır.

 

CSS letter-spacing Özelliği:

letter-spacing özelliği,metindeki karakterlerin arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, karakterler arasındaki boşluğun nasıl artırılacağını veya azaltacağını gösterir.

 

CSS line-height Özelliği:

line-height özelliği satırlar arasındaki yüksekliği belirlemek için kullanılır. Ayrıca bir div içindeki metni dikeyde ortalamak içinde kullanılabilir.

Aşağıdaki örnekte line-height özelliğinin kullanımı verilmiştir.

 

 

CSS direction Özelliği:

direction özelliği, bir öğenin metin yönünü değiştirmek için kullanılır.

Örnek:

 

CSS word-spacing Özelliği:

word-spacing özelliği, metindeki sözcükler arasındaki boşluğu belirtmek için kullanılır.

Aşağıdaki örnek, kelimeler arasındaki boşluğun nasıl artırılacağını veya azaltacağını gösterir.

 

CSS text-shadow Özelliği

text-shadow özelliği metne gölge ekler.

Aşağıdaki örnek kırmızı renkli bir yazıda, yatay gölgenin (3px) konumunu, dikey gölgenin (2px) konumunu ve gölgenin rengini (siyah) belirtir:

 

CSS Text Özellikleri (Tümü)

Özellik Açıklama
color Metin rengini ayarlar
direction Metin yönünü ayarlar
letter-spacing Metindeki karakterler arasındaki boşluk ayarlanır.
line-height Satır yüksekliği ayarlanır.
text-align Metni yatayda hizalamak için kullanılır.
text-decoration Metni süslemek için kullanılır.
text-indent Metnin ilk satır girintisini ayarlar.
text-shadow Metne gölge efekti verir.
text-transform Metnin büyük/küçük harf kullanımını ayarlar.
text-overflow Gösterilmeyen taşan içeriğin kullanıcıya nasıl bildirilmesi gerektiğini belirtir.
unicode-bidi Aynı belgede birden çok dili desteklemek için metnin geçersiz kılınması gerekip gerekmediğini belirlemek için yön özelliği ile birlikte kullanılır.
vertical-align Bir öğenin dikey hizalamasını ayarlar.
white-space Bir öğenin içindeki beyaz boşluğun nasıl ele alınacağını belirtir
word-spacing Kelimeler arası boşluk ayarlanır.

 

2 Yorum

Yorum yapmak için tıklayın