Tasarım Kodlama

JavaScript Değişkenler ve Veri Türleri

JavaScript’te Değişkenler ve Veri Türleri kavramını açıklamadan önce değişkene neden ihtiyaç duyulduğunu açıklayalım. Bir script, işini yapmak için ihtiyaç duyduğu bilgi bitlerini geçici olarak saklamak zorundadır. Bu verileri değişkenlerde saklayabilir.

JavaScript yazarken, derleyiciye her bir adımı gerçekleştirmek istediğinizi söylemelisiniz. Bu bazen beklediğinizden daha fazla ayrıntı içerir.
Bir duvarın alanını hesaplamayı düşünün; matematikte bir dikdörtgen alanı iki sayı ile çarpılarak elde edilir:

genislik x yukseklik = alan

Bu hesaplamada kafanızdaki gibi hesaplamalar yapabilirsiniz, bu hesaplamayı yapmak için bir senaryo yazarken, bilgisayara çok ayrıntılı talimatlar vermeniz gerekir. Sırayla aşağıdaki dört adımı gerçekleştirmesini söyleyebilirsin:

 1.  Genişlik değerini tutsun.
 2. Yükseklik değerini tutsun.
 3. Alanı bulmak için genişliği yükseklik ile çarpın
 4. Sonucu kullanıcıya döndürsün

Bu durumda, genişlik ve yükseklik değerlerini “hatırlamak” için değişkenler kullanırsınız. (Bu ayrıca bir betiğin (bilgisayarın tam olarak ne yapmak istediğine dair çok açık yönergeler içerir) nasıl göründüğünü gösterir. Değişkenleri kısa süreli belleğe kaydedilir, çünkü sayfayı terk ettiğinizde, tarayıcı tuttuğu bilgileri unutacaktır.

Bir değişken, bu değişkenin iyi bir adıdır çünkü bir değişkende saklanan veriler, bir komut dosyasının her çalıştırılışında değişebilir (veya değişebilir).
Herhangi bir duvarın boyutları ne olursa olsun, o duvarın genişliğini yüksekliğiyle çarparak alanını bulabileceğinizi biliyorsunuz. Benzer şekilde, komut dosyaları genellikle farklı verilerle çalıştırıldıklarında bile aynı hedefe ulaşmaları gerekir. Bu nedenle değişkenler kodlarınızdaki değişime neden olabilecek değerleri temsil etmek için kullanılabilir. Sonuç değişkenlerde saklanan veriler kullanılarak hesaplandığı veya hesaplandığı söylenir.

JavaScriptte Değişken Nasıl Tanımlanır?

JavaScript’te değişkenler  var anahtar kelimesi ile tanımlanır. Tüm veri türleri için var ifadesi ile değişken tanımlaması yapılır. JavaScript ile değişken tanımlarken bilinmesi gereken bazı temel kurallar var.

 • Değişken kullanılmadan önce tanımlanmış olması gerekir.
 • Bir değişken bir kapsam içinde tanımlanmış ise sadece o kapsam içinde kullanılabilir. Tanımlandığı aralıkta kullanılabilir.
 • Bir değişken tanımlayıcı (var) kullanılmadan değer atanmış ise bu değişken global olarak tanımlanır ve her yerden ulaşılabilir.

Kural:

Değişken Tanımlama Kuralları

 • Değişken isimleri büyük-küçük harf duyarlıdır. Yani ad ile AD aynı değişkeni göstermez.
 • Değişken isimlerinde Türkçeye özgü karakterler kullanılmamalıdır.
 • Değişken isimleri ?,!,:,%,- gibi özel karakterler içeremez.(_ karakteri hariç)
 • Değişken ismi olarak JavaScript dilindeki özel kelimeler seçilemez.
 • Değişken isimlerinde zorunlu olmamasına karşın küçük harf kullanımı tercih edilir. Eğer değişken ismi iki ya da daha fazla kelimeden oluşuyorsa ilk kelime hariç diğer kelimelerin ilk harfi büyük yazılır. (sayi, maasMiktari, kitapSayisi v.b.)
 • Değişken isimleri sayı ile başlayamaz.

Örnek:

JavaScript Kullanılan Veri Tipleri

JavaScriptte 6 temel veri tipi vardır. JavaScript değişken tanımlama yapıldığında bu tiplerden biri olarak değişken tanımlanmış olur.

Boolean: Mantıksal varlığı ifade eder. İki tip değer içerebilir true ve false
Null: Tam olarak null değerini taşıyan veri türüdür.
Undefined: Değişken tanımlanmış ama değer atanmamış ise değişken içindeki değer undefined dir
Number: EcmaScript standartlarına göre 64bit işaretli tek sayı tipi vardır. Tam yada ondalıklı sayılar number tipi ile ifade edilmektedir. Ek olarak +Infinity, -Infinity, and NaN (not-a-number) olmak üzere 3 tane özel sembolik değer vardır.
String: JavaScript dizge üzerinde metinsel verileri temsil etmek için kullandığı veri tipidir. Dizgedeki her öğe 16 bitlik işaretsiz integer bir referansı vardır. Dizgedeki ilk elemanın index numarası 0 dır. Dizgedeki diğer değerler için index numarası 1 artarak devam eder. Özetle: Metinsel bir ifade karakterlerden oluşan bir dizi olarak nitelendirilir.
Symbol ( ECMAScript 6): EcmaScript 6 standartı ile tanımlanmış bir tipdir. Nesne değeri için benzersiz ve sabit bir değeri ifade eder.
Object: Bellekteki belirli bir nesnenin referansını(yolunu) tutmak için kullanılan tiptir. Dizi, Fonksiyon ve Nesneler bu tip ile ifade edilir.

 

Sayısal Veri Kaydetmek İçin Değişken Kullanımı

 • Aşağıdaki örnekte üç değişken oluşturulur ve bunlara değerler atanır.
  fiyat, bir ürün fiyatı tutar.
 • miktar, müşterinin istediği ürün sayısını tutar
 • toplam, müşterinin aldığı ürünlerin toplam tutarını tutar.

Sayıların tırnak işaretleri içinde yazılmadığını unutmayın. Bir değişkene bir değer atandığında, bu değeri göstermek için değişken adını kullanabilirsiniz.

Aşağıdaki kodları HTML dosyası açıp içine yapıştırın.

 

Metinsel Verileri Kaydetmek İçin Değişken Kullanımı

Şimdilik, <script> etiketi içindeki ilk dört JavaScript satırına konsantre olun. İki değişken bildirilir (kullanıcı adı ve mesaj) ve metinsel verileri tutmak için kullanılır
Sayfadaki HTML nesnelerine müdahale eden kod sonraki satırlarda gösterilmiştir. Bu ifadelerin kullanımı ilerleyen yazılarda gösterilecektir.
Burada önemli olan dizenin(metinsel ifade) tırnak işaretleri içine nasıl yerleştirildiğini not edin. Tırnaklar tek veya çift tırnak olabilir, ancak eşleşmelidir. Tek bir alıntıyla başlarsanız, tek bir alıntıyla sona ermeli yada çift tırnaklı bir alıntı ile başlarsanız, bir çift alıntıyla sona ermelidir.

Ayrıca \  “slash” sembolü ile tek ve çift tırnakları dize içinde kullanbilirsiniz. Aşağıdaki örnekte ikinci metinsel değişkende href ile kullanılan tırnaklar metinsel olması sağlanmıştır. Unutmanız gereken bir nokta da HTML ifadeleri javaScript için metinsel bir ifadedir(DOM ile oluşturma hariç).

 

Mantıksal Verileri Kaydetmek İçin Değişken Kullanımı

Bir Boolean değişkeni yalnızca true veya false değerine sahip olabilir, sadece iki değer tutmasına rağmen programlamanın temel değişkenlerinden biridir.

Kullanıcının okuyacağı sayfada false veya true kelimeleri çok nadiren yazdırır. Boolean değişkenler iki durumu karşılaştırmak ve bunun sonucunda programı istenilen şekilde dallandırmak için kullanılır.

Aşağıdaki örnekte, true veya false değerleri, HTML öğelerinin class özniteliklerinde kullanılmıştır.  Burada ürünün stokta olup olmaması durumu değerlendirilmiş ve stokta olan nesneler için true, olmayan nesneler için false  değerleri class nesnesi olarak kullanılmıştır. Daha farklı kullanımlar için site içindeki javascript örneklerine bakabilirsiniz.

Çıktı:

 

 

Yorum yap